V šolskem letu 2019/2020 bomo nadaljevali s projektom, katerega cilji so razvijanje branja z razumevanjem, bralnih zmožnosti učencev, povečevanje interesa za branje, obenem pa učence naučiti samostojnega učenja z uporabo različnih bralno-učnih strategij. V projekt so vključeni vsi učitelji in učenci šole.

 

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI
Razvoj bralnih zmožnosti učencev

1. RAZRED

Hkratno poučevanje velikih in malih tiskanih črk Branje krajših in preprostih besedil

Trening branja

Uporaba bralno-učnih strategij: možganska nevihta, časovni trak

2.  RAZRED

·         Hkratno poučevanje velikih in malih pisanih črk

·         Trening branja

Uporaba bralno-učnih strategij: pojmovna mreža v obliki dlani, ribja kost ali smrečica

3. RAZRED Trening branja

Uvajanje bralnih testov za pomoč pri odkrivanju bralnih težav pri učencih in vključevanje otrok v bralne skupine

Uporaba bralno-učnih strategij: ABC možganska nevihta, krožno zaporedje dogodkov

4. RAZRED

Uporaba bralno-učnih strategij: Vennov diagram, VŽN metoda

5. RAZRED

Uporaba bralno-učnih strategij: predstavitev osebe (pri domačem branju), miselni vzorec

6. RAZRED

Uporaba bralno-učnih strategij: računalniško opismenjevanje (Word), hierarhična pojmovna mreža

7. RAZRED

Uporaba bralno-učnih strategij: računalniško opismenjevanje (Power Point), Paukova strategija do

3. faze

8. RAZRED

Uporaba bralno-učnih strategij: Paukova strategija, grafiti

9. RAZRED

Uporaba bralno-učnih strategij: metoda snežene kepe, sestavljanka

 

Metode dela

Učenci so bili v šolskem letu 2018/2019 opremljeni z mapo, v katero so shranjevali posamezne primerke obravnavanih metod. V šolskem letu 2019/2020 bomo z mapo opremili prvošolce, mape iz preteklega šolskega leta pa prenesli v višji razred. Shranjevanje v mapah bomo ohranili na razredni stopnji. Na predmetni stopnji pa bodo učitelji posameznega predmeta poskrbeli, da bodo učenci učno snov obravnavali po izbrani bralno-učni strategiji in primerek shranili v mapi, namenjeni za ta predmet, oziroma v zvezku.