LOPOLIS – dostop do e-redovalnice

Pogoje in navodila za dostop do e-redovalnice dobite na spletnem portalu LO.POLIS  (www.lopolis.si), zavihek eRedovalnica. Izjava, za dostop se nahaja na tej povezavi. Pravilno izpolnjeno vrnete v tajništvo šole ali poskenirano pošljete na e-naslov: iztok.kuk@guest.arnes.si.

Za dostop in delovanje portala je zadolženo podjetje LOGOS.SI d.o.o, ki bo tudi reševalo morebitne težave. Šola staršem posreduje le geslo za prvi dostop.

Ocene v e-redovalnici so vidne 3 dni po vpisu le-teh v redovalnico, zato da ima v tem času učenec možnost sam obvestiti starše za pridobljene ocene.

Lahko pa izberete tudi možnost e-sporočila, ki pa je plačljiva in zanjo skrbi izključno podjetje LOGOS.

(Splošni pogoji) (Storitev E-sporočila)

Dostop do e-redovalnice
(Izjava)