Učenci, ki obiskujejo izbirni predmet Španščina 2, se bodo tudi letos udeležili osnovnošolskega festivala Hola chicos. Namen festivala je osnovnošolcem ne glede na njihovo predznanje ponuditi možnost, da en popoldan preživijo v špansko govorečem svetu in doživijo učenje španščine bolj izkustveno, spodbujati njihovo ustvarjalnost, istočasno pa ustvariti okolje, kjer se lahko družijo in navežejo stike ter si izmenjajo izkušnje z učenci, ki se španščino učijo na drugih osnovnih šolah.

 

Obisk festivala bo vodila Denija Marmilić Peršič.