Tekmovanja Kaj veš o prometu so dodatna spodbuda za učenje prometnih pravil, razvijanje spretnosti in pravilne vožnje v prometu, ki jih organizirajo šole v sodelovanju z občinskimi sveti. So tradicionalna oblika preventivnih akcij za kolesarje, ki potekajo od šolskih do mednarodnih ravni. Na tekmovanjih Kaj veš o prometu s kolesi sodelujejo učenci od 5. do 9. razreda osnovne šole. Tekmovanje poteka tako na šolski ravni, na ravni občin, regij ter nazadnje na državni ravni.    Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (AVP) skrbi za vsebinsko zasnovo tekmovanj in organizacijo državnega tekmovanja. Tekmovanje Kaj veš o prometu je sestavljeno iz preverjanja teoretičnega znanja prometnih predpisov, spretnostne vožnje na poligonu ter praktične vožnje v dejanskem prometu.

 

Vodja projekta: Klemen Jevnikar