Spoštovani učenci, starši in sodelavci!

 

Drage učenke in učenci, prisrčno pozdravljeni in dobrodošli nazaj v šolskih prostorih.

Vstopamo v šolsko leto 2020/2021. Polni smo novih moči, okrepljeni z novo energijo, pripravljeni na nove izzive, priložnosti ter znanja. Vsak izmed nas je pomemben člen šolskega okolja.

Novo šolsko leto pričenjamo z željami in upi, da se ne ponovi lanski način šolanja.

Med nas prihaja nova generacija prvošolcev. Ti so zagotovo v največjem pričakovanju. Prav tako bo leto vznemirljivo za devetošolce, ki zaključujejo šolanje in počasi prestopajo prag  k odraslosti.

Naša naloga je, da učencem, ki počasi stopajo v najbolj ustvarjalno življenjsko obdobje, pomagamo pri tem.

Učenke in učenci, verjamem, da boste v življenje in delo šole vnesli nove, sveže ideje. Želim vam, da bi z veseljem prihajali v šolo in da bi z veliko vnemo sprejemali znanje. Pomagajte drug drugemu, bodite med seboj strpni in  prispevajte svoj delež v sožitju sobivanja.

Vsi zaposleni na šoli se zavedamo, da opravljamo pomembno delo. Seveda brez konstruktivnega in ustvarjalnega sodelovanja z učenci, s starši ter z lokalno skupnostjo, ki bo znala prisluhniti predlogom, ki peljejo k bogatitvi programa vzgoje in izobraževanja, ne gre.

Spoštovane sodelavke in sodelavci, verjamem, da boste s strokovnostjo in človeško toplino uspešno vodili pedagoški proces. Delajte še naprej s srcem, spodbujajte učence in poiščite v njih tisto najboljše in najlepše.

Potrudili smo se, da čakajo učenke in učence dobri pogoji za pouk in življenje v šoli. Med počitnicami so intenzivno potekala tekoča vzdrževalna in obnovitvena dela. Nekaj učilnicam na razredni in predmetni stopnji smo dali nov, svež videz, jih obogatili in popestrili. S prenavljanji bomo nadaljevali tudi med vsemi naslednjimi počitnicami.

Oktobra se veselimo preselitve v nov prizidek šole.

Starši, vem, da vsak dan prinaša veliko takih in drugačnih obveznosti, vendar je za vašega otroka zelo pomembno, da spremljate njegov napredek, ga spodbujate in se z njim veselite slehernega uspeha. Imamo isti cilj. Vsi želimo otrokom najboljše. Pomembno pa je, da sodelujemo in s skupnimi močmi dajemo otrokom zgled, prave vrednote in spoštovanje do dela in napora, ki ga vlagamo v otroke.

Vsem skupaj želim spodbudno, aktivno in varno okolje, v katerem bo vsak šolar dnevno posegal po uspehu, radovednosti, znanju, ustvarjalnosti ter veselju.

 

Daniel Horvat

ravnatelj