Obvestilo ob ponovnem odpiranju šole_1. triada_26.1.2021_prava