Učitelji OPB svetujemo:

  • Skrbite za higieno.
  • Družite se le znotraj družine.
  • Z drugimi se lahko družite po spletu. Za to porabite omejen čas.
  • Veliko časa preživite v naravi.
  • Pregledujte se za klope.

Spodaj so povezave na oglasne deske PADLET posameznih OPB skupin. Predstavljamo vam nekaj idej za koristno preživljanje prostega časa. Dejavnosti načrtujte skupaj v družini.

OPB 1

OPB 2

OPB 3

OPB 4

OPB 5