V letošnjem šol. l. se bomo že štirinajstič vključili v projekt Rastem s knjigo, ki ga pripravlja Javna agencija za knjigo RS. Uradno se projekt prične 8. 9., na mednarodni dan pismenosti. Projekt je namenjen slovenskim sedmošolcem z namenom, da bi bolje spoznali slovensko leposlovje. V šol. l. 2019/2020 bo vsak sedmošolec prejel knjigo Janje Vidmar Elvis Škorc, genialni štor. Učenci bodo obiskali splošno knjižnico, kjer se bodo seznanili z njeno zgodovino ter s sistemom COBISS, gradivo bodo iskali v lokalnem in vzajemnem katalogu. Knjigo bodo prebrali za domače branje.

 

Cilji projekta so:

  • Predstaviti učencem pomen branja (branje kot vir informacij in znanj, branje za zabavo in užitek).
  • Predstaviti učencem splošno knjižnico in jih spodbuditi k samostojnemu
  • Spodbuditi večje sodelovanje med splošnimi knjižnicami ter šolami.
  • Promovirati vrhunske slovenske mladinske
  • Podpreti razvoj knjižne produkcije za

 

Vodja: Metka Pristavec – Repar