V šolskem letu 2019/2020 nadaljujemo s projektom Razvijanje pismenosti s povezovanjem vrtca in šole. Cilj je vzpostaviti strokovno vez med vrtcem in šolo, da bi pripomogli k razvoju predopismenjevalnih veščin pri otrocih v starosti 4–6 let ter uvajanju hkratnega opismenjevanja velikih in malih tiskanih črk v prvem razredu osnovne šole pri otrocih, starih 6–8 let. V letošnjem šolskem letu se bodo sodelovanju pridružile tudi učiteljice tretjih razredov, ki bodo nadgrajevale že

 

pridobljena znanja prvo- in drugošolcev, ter na ta način nadaljevale s povečevanjem bralne pismenosti po vertikali. Cilj drugega razreda je izuriti bralno tehniko in povečati bralno razumevanje. Dvig bralne pismenosti zmanjšuje sekundarne težave na področju branja in pisanja, zato smo se z vzgojitelji in učitelji prvih razredov odločili za aktivno sodelovanje na področju didaktike slovenščine (ožji področji: bralna pismenost in opismenjevanje). Branje in pisanje v vseh njunih dimenzijah spodbujata učence k uspehu in s tem k boljšemu šolskemu počutju.

 

Koordinatorice: Staša Juršič, Polona Pogačar, Karmen Turšič, Nataša Strah, Marinka Šivec, Nina Oblak, Janja Kunstelj, Teja Debevec, Marika Prošek