V šolskem letu 2020/2021 načrtujemo šole v naravi za učence 5., 6., 8. in 9. razredov. Letos organiziramo tudi tabor za nadarjene učence v CŠOD Gorenje.

 

RAZ. KRAJ: TERMIN: VSEBINA: PED. VODJA:
5. r. Debeli rtič 28. 09.–02. 10. 2020 Letna šola v naravi (plavanje) Igor Abram
6. r. Hotel Luka, Kope 08. 03.–12. 03. 2021 Zimska šola v naravi (smučanje) Zala Rupnik
8. r. CŠOD Ajda 14. 12.–18. 12. 2020 Teden prve pomoči Edita Gradišar
9. r. Kranjska Gora 15. 9.–18. 9. 2020 Šola za življenje Klemen Stojanovič
6.–9. CŠOD Gorenje 5. 10.–7. 10. 2020 Tabor za nadarjene

Klemen Jevnikar

Tinka Majaron

 

Vse šole v naravi se odvijajo po vnaprej zastavljenem programu. Šole v naravi se udeležuje zelo velik delež naših učencev, finančno precej prispevata MIZŠ (za šolo plavanja) ter Občina Borovnica (šola plavanja, šola smučanja in Šola za življenje).