Aktualna obvestila

  1. Informativni dnevi
  1. Rokovnik za vpis

Pravilniki in obrazci
a) Pravilnik o vpisu v srednje šole
b) Prijava za opravljanje preizkusov nadarjenosti, znanja in spretnosti in potrdila za izpolnjevanje pogojev za vpis
c) Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole


Srednje šole
a) Shema izobraževalnega sistema v RS
b) Vrste programov
c) Šole z omejitvijo vpisa – Gimnazije
d) Šole z omejitvijo vpisa – Športne gimnazije
e) Šole z omejitvijo vpisa –Srednje strokovne oziroma tehniške šole
f) Šole z omejitvijo vpisa –Srednje poklicne šole


Vpis v srednje šole
a) Razpis za vpis v srednje šole
b) Seznam 3-letnih programov (osrednjeslovenska in primorsko-notranjska regija)
c) Seznam 4-letnih programov (osrednjeslovenska in primorsko-notranjska regija)
d) Seznam gimnazij (osrednjeslovenska in primorsko-notranjska regija)
e) Preizkusi nadarjenosti oziroma spretnosti
f) Športni dosežki


Štipendije
a) Državne štipendije
b) Zoisove štipendije
c) Kadrovske štipendije
d) Štipendije za deficitarne poklice