Kratki filmčki Preventiva spletnega nasilja – kaj lahko naredimo starši? (Program NEON, 2021)

Zakaj bi morali vsi poznati spletni bonton?

Kako lahko otrokom in mladim pomagamo, da na spletu zaščitijo svojo zasebnost?

Kaj je dobro vedeti o uporabi spletnih kamer?

Kaj moramo starši vedeti o sekstingu?

Kako otroke naučiti prepoznati in ustrezno ravnati v primerih spletnega nasilja?

Kako se odzvati, če otroci ali mladi doživljajo spletno nasilje?


Kratek filmček (Program NEON, 2021):  Preprečevanje in ustavljanje medvrstniškega nasilja: Sodelovanje staršev je ključno


Kratki filmčki o preventivi spolnega nasilja (Program NEON, 2021)

Kaj je spolno nasilje?

Dejstva o spolnem nasilju nad otroki in mladimi

Kaj je privolitev?

Kako lahko prepoznamo, da otroci in mladi doživljajo spolno nasilje?

Kako se ustrezno odzovemo, če otroci/mladi povedo, da so doživeli spolno nasilje?

Kako ravnati, če otroci in mladi povzročajo spolno nasilje?

Kako lahko starši prispevamo k preventivi spolnega nasilja?

 

Kratki članki za starše in učitelje na temo preventive različnih oblik nasilja: http://www.programneon.eu/category/za-starse-in-ucitelje/

Pravljice o medvrstniškem nasilju

Lahkonočnice: Pravljice o medvrstniškem nasilju