Spoštovani obiskovalke in obiskovalci spletne strani Osnovne šole dr. Ivana Korošca Borovnica,

lepo pozdravljeni in dobrodošli. Dovolite, da se vam na kratko predstavimo.

Smo javna osnovna šola in kmalu bomo praznovali 150. obletnico ustanovitve naše šole. V svoji sestavi imamo tudi enoto Vrtec. Sodimo med srednje velike slovenske osnovne šole, saj imamo v šolskem letu 2022/2023 skupaj 533 učencev in 260 vrtčevskih otrok ter skupno 134 zaposlenih.

Na naši spletni strani lahko najdete osnovne informacije o šoli, o dejavnostih in dogodkih, ki jih organiziramo oziroma se jih udeležujemo, ter številne prispevke, ki predstavljajo življenje in delo v šoli.

Prizadevamo si, da bi učenkam in učencem ponudili čim več različnih dejavnosti, ki bi jim omogočile najti njihova močna področja. Trudimo se razvijati njihov odnos do znanja kot vrednote, poglabljati njihovo zavedanje o nujnosti vseživljenjskega učenja, obenem pa tudi ohranjanja kritičnega odnosa do naučenega. Z vzpostavljanjem medsebojne pomoči med učenci pri in ob pouku razvijamo veščine timskega dela, vodenja projektov, zastavljanja vprašanj, reševanja problemov in razvijanja zamisli. Pri učencih poskušamo spodbujati sočutje in dobrodelno ravnanje.

Rezultati našega dela se potrjujejo z uspehi učenk in učencev na različnih tekmovanjih in z uspešno zaključenim izobraževanjem.

V novem šolskem letu si želimo predvsem pridobitve dodatnih prostorov in miru za naše osnovno poslanstvo, to je za vzgojo in izobraževanje otrok, ki so nam zaupani. Trudili se bomo, da bomo v skladu s predpisi in z avtonomijo učiteljev zagotovili vsem varno in zdravo okolje.

 

Daniel Horvat, ravnatelj