Angleška bralna značka

Pri angleški bralni znački, EPI Reading Badge, ki jo vodi DZS Šolski epicenter, na šoli sodelujemo že vrsto let. Učenci morajo prebrati nekaj poenostavljenih knjig v angleščini, in sicer v 2. razredu dve, v 3. in 4. razredu tri, v 5. razredu štiri in od 6. do 8. razreda pet knjig, ki so prilagojene njihovemu jezikovnemu predznanju.

Otroci radi sodelujejo, saj so knjige večinoma zanimivo branje ter dobra jezikovna izkušnja.

 

Mentorice: Katja Vindiš (RS), Helena Svete Hladnik in Tanja Plohl (PS)

 

Dostopnost