Cankarjeva bralna značka

Razredna stopnja

1. RAZRED
3 pesmice: Anja Štefan (katerakoli zbirka)

3 knjige po priporočilnem seznamu učiteljic

2. RAZRED
Ivan Cankar: Pehar suhih hrušk

A. Krings: 1 knjiga iz zbirke Drobižki (Čebela Adela, Bolha Beti …)

2 knjigi po izbiri

Oton Župančič: Mehurčki (2 pesmi se naučijo deklamirati)

3. RAZRED
1 knjiga po izbiri Svetlane Makarovič

Ch. Nöstlinger: Mini /Franceve zgodbe (1 knjiga iz zbirke po izbiri)

D. Muck: Anica (1 knjiga iz zbirke po izbiri ali iz zbirke Čudežna bolha Megi)

3 pesmi B. Štampe Žmavc (katerakoli zbirka)

4. RAZRED
3 knjige po izbiri

Tone Pavček: 3 pesmi se naučijo deklamirati (katerakoli zbirka)

5. RAZRED
1 knjiga po izbiri

Dahl, R.: knjiga po izbiri

Suhadolčan, L. ali P.: knjiga po izbiri

3 pesmi iz naslednjih pesniških zbirk se naučijo deklamirati:

Saša Vegri: Kaj se zgodi, če kdo ne spi

Boris A. Novak: Čarovnije sveta, Domišljija je povsod doma

D. Zajc: Hiša sanja, Ta roža je zate

Miroslav Košuta: Na Krasu je krasno, Križada

(Lahko tudi kakšno drugo zbirko naštetih pesnikov.)

2021/2022
OŠ dr. Ivana Korošca, Borovnica

6. RAZRED
3 knjige po izbiri

3 ljudske pesmi iz katerekoli zbirke se naučijo deklamirati

CANKARJEVA BRALNA ZNAČKA
Predmetna stopnja

7. RAZRED
3 knjige po izbiri

3 pesmi se naučijo deklamirati iz pesniških zbirk:

S. Gregorčič: Pesmi

B. Gregorič Gorenc: 3 pesmi iz katerekoli zbirke

8. RAZRED

3 knjige po izbiri
3 pesmi se naučijo deklamirati iz pesniške zbirke:
N. Grafenauer: Skrivnosti

9. RAZRED

3 knjige po izbiri

3 pesmi se naučijo deklamirati iz pesniške zbirke:

Lirika slovenske moderne

Pesniško zbirko učenci preberejo in nato izberejo 3 pesmi, ki se jih naučijo deklamirati.

O prebranem se pogovori s svojo razredno učiteljico oz. učiteljico slovenščine.

 
 
Dostopnost