Svet staršev


Zapisniki


Informiranje staršev

Pri ugotavljanju kakovosti so pomembni elementi, ki govorijo o mehanizmih, poteku in kakovosti informiranja staršev o delu ne samo njihovih otrok, ampak celotne šole.

Pri izbiri vsebin in načinu predstavitev različnih informacij bomo tudi v tem šolskem letu pozorni na potrebe in želje staršev.

Starši bodo dobili informacije o delu svojega otroka in šole na različne načine, in sicer:

  • od učiteljev – razrednikov in sorazrednikov,
  • učiteljev, ki poučujejo otroka ostale predmete,
  • šolske svetovalne službe, pomočnice ravnatelja ter ravnatelja,
  • Sveta staršev in Sveta zavoda,
  • publikacije o delu šole,
  • obvestila o delu in napredku otroka ob koncu redovalnega obdobja.

 

 

Dostopnost