Zapisniki

Zapisnik 2.redne seje SSŠ 27.02.23

Zapisnik 2. dopisne seje SSŠ 2022

Zapisnik 1. dopisne seje SSŠ 2022

Zapisnik 1. seje SSŠ 28.9.2022


Informiranje staršev

Pri ugotavljanju kakovosti so pomembni elementi, ki govorijo o mehanizmih, poteku in kakovosti informiranja staršev o delu ne samo njihovih otrok, ampak celotne šole.

Pri izbiri vsebin in načinu predstavitev različnih informacij bomo tudi v tem šolskem letu pozorni na potrebe in želje staršev.

Starši bodo dobili informacije o delu svojega otroka in šole na različne načine, in sicer:

  • od učiteljev – razrednikov in sorazrednikov,
  • učiteljev, ki poučujejo otroka ostale predmete,
  • šolske svetovalne službe, pomočnice ravnatelja ter ravnatelja,
  • Sveta staršev in Sveta zavoda,
  • publikacije o delu šole,
  • obvestila o delu in napredku otroka ob koncu redovalnega obdobja.