Vsak mesec jezikamo drugače

V okviru Evropskega dneva jezikov, ki ga praznujemo 26. septembra, na naši šoli tradicionalno v istem tednu (letos od 26. do 30. septembra) posvečamo posebno pozornost jezikom: materinščini in tujim. Preko jezikovnega kviza in glasbenih minutk v domačem in tujih jezikih, ki se predvajajo med glavnim odmorom, se spomnimo bogastva jezikovne pestrosti. Po dveh letih bodo 27. septembra po pouku učenci in učitelji ponovno vabljeni na izmenjevalnico knjig s praktičnimi jezikovnimi izzivi na ploščadi pred glavnim vhodom v šolo.

Učiteljice bomo uvod v ure jezika v tem tednu namenile branju kratkih zgodb ali zgodbe v nadaljevanjih. Prav tako bomo med urami jezika na predmetni stopnji izvedle razredne izmenjevalnice knjig; učenci si bodo lahko med seboj izmenjali oz. si podarili knjige.

Prav tako bomo na jezikovno dogajanje učiteljice s pomočjo učencev opozorile z napisi in citati v slovenskem in tujih jezikih, ki bodo poleg vabila na izmenjevalnico razobešeni po šoli.

V obliki celoletne dejavnosti poteka objavljanje vsebin na jezikovni tabli v različnih jezikih. Mesečno se v ospredju izmenjujejo angleški, nemški in španski jezik: učiteljice s svojimi učenci pripravimo besedišče ter ga dopolnimo s slikovnim gradivom. Občasno jezikovno pluralnost dodatno razgibamo tudi z drugimi tujimi jeziki.

Učiteljice tujih jezikov si preko jezikovno usmerjenih dejavnosti in jezikovne table, ki je učencem na ogled pred vhodom v šolski večnamenski prostor, prizadevamo za čim širše ozaveščanje o jezikovni in kulturni raznolikosti ter spodbujamo k učenju jezikov in medkulturnem razumevanju.

 

Zapisala: Denija Marmilić Peršič

Dostopnost