PODALJŠANO BIVANJE

Glede na prijave staršev ter v skladu z normativi bomo v šolskem letu 2022/2023 oblikovali enajst oddelkov podaljšanega bivanja (v nadaljevanju: OPB).


Nosilci OPB-jev V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

ODDELEK PROSTOR VODJA  
OPB 1. a Učilnica 1. a Tina Vahčič  
OPB 1. b Učilnica 1. b Sara Malečkar  
OPB 1. c Učilnica 1. c Denija Marmilić Peršič  
OPB 2. a Učilnica 2. a Sabina Ferbežar  
OPB 2. b Učilnica 2. b Tatjana Maksimović  
OPB 2. c Učilnica 2. c Vesna Sever Borovnik  
OPB 3. a Učilnica 3. a Mateja Kovačič  
OPB 3. b Učilnica 3. b Polona Zupančič  
OPB 4. ac Učilnica 4. a Darjan Geohelli  
OPB 4. bc Učilnica 4. b Saša Bohorč  
OPB 5 Učilnica 5. c Nataša Lipovšek–Hrga  

 

JUTRANJE VARSTVO

Jutranje varstvo za 1. razred

 

Jutranje varstvo bo organizirano za učence 1. razreda, od 5.45 do 7.45 v učilnici 1. a ter od 7.00 do 7.45 v učilnici 1. b.

Učenca pripeljejo starši ali druga pooblaščena oseba ter ga izročijo učiteljici. Učenci bodo imeli med jutranjim varstvom tudi zajtrk, in sicer ob 7. uri.

 

  1. razred:

 

  DAN   URA   UČITELJ
  PONEDELJEK   5.45–7.45   Ksenija Pavlič
    7.00–7.45   Maja Gale
       
  TOREK   5.45–7.45   Anja Strle
    7.00–7.45   Vesna Strašek
       
  SREDA   5.45–7.45   Teja Debevec
    7.00–7.45   Nataša Strah
       
  ČETRTEK   5.45–7.45   Teja Debevec
    7.00–7.45   Anja Strle
       
  PETEK   5.45–7.45   Teja Debevec
    7.00–7.45   Nataša Strah
       

 

Jutranje varstvo za 2. in 3. razred

Varstvo učencev 2. in 3. razredov s strani MIZŠ ni del javne službe, ki jo financira MIZŠ. Uvrstiti ga moramo v del nadstandardne dejavnosti.

Za namen izvajanja jutranjega varstva za učence 2. in 3. razreda bomo sistemizirali delovno mesto strokovni delavec V.

Delovni čas bo ob delovnih dneh, in sicer od 5.45 do 7.45 zjutraj, razen ob šolskih počitnicah in prostih šolskih dnevih.

Določen bo pavšalni znesek na učenca za oddelek jutranjega varstva za celotno šolsko leto od pričetka delovanja oddelka do konca šolskega leta, ki ga bodo starši mesečno poravnali po predhodno izdanih položnicah.

Starši podpišejo pogodbo za dobo celotnega šolskega leta oz. od pričetka delovanja oddelka.

Izpis iz oddelka med letom ni možen, morebitne odsotnosti učencev se ne bodo upoštevale.