Interesne dejavnosti

A – INTERESNE DEJAVNOSTI NA RAZREDNI STOPNJI

 

INTERESNA DEJAVNOST RAZRED MENTOR/ICA
Priprava na tekmovanja 1. Karmen Turšič
Pravljični krožek 1. Nataša Strah
Otroški pevski zbor 1.–2. 1.–2. Alja Repnik
Naša mala knjižnica 2. Staša Juršič
Košarka 2. r 2. Igor Abram, Klemen Stojanovič
Košarka 3. r 3. Igor Abram, Klemen Stojanovič
Računalništvo 1 2.–3. Mitja Zotti
EPI bralna značka 2. Tatjana Maksimović
EPI bralna značka 4.–5. Katja Vindiš
EPI bralna značka 3. Tatjana Maksimović
Otroški pevski zbor 3.–5. 3.–5. Alja Repnik
Angleški klub 4.–5. Katja Vindiš
Bonton 4.–5. Katja Vindiš
Računalništvo 2 4.–5. Mitja Zotti
Vesela šola 4.–5. Janja Kavčič
V raziskovalnem ritmu 5. Alma Leskovic Grošelj
Kamišibaj 5. Alma Leskovic Grošelj
Slovenski klub 4.–5. Alma Leskovic Grošelj
Nemška bralna značka 4.–5. Polona Zupančič
Kolesarski krožek 5. Polona Pogačar
Janja Rožanc
Prometni krožek 5. Polona Pogačar
Računalniški krožek 5. a Anja Strle
Vrtnarski krožek 4.b Mateja Praprotnik Lesjak
Vrtnarski krožek 1. Karmen Turšič
Dramski krožek 1. Janja Rožanc
Ročne spretnosti 2.b Dajana Jovanovič
Zlati sonček 1. Janja Rožanc
Ročne spretnosti 3. Simona Zaletel
Gledališki krožek   Neja Frbežar, Anja Strle

 

B – INTERESNE DEJAVNOSTI NA PREDMETNI STOPNJI

 

INTERESNA DEJAVNOST RAZRED MENTOR/ICA
Modelarstvo 6.–9. Klemen Jevnikar
Robotika 6.–9. Klemen Jevnikar
Slovenski klub 6, 7 6.–7. Aleksandra Belšak
Turistični krožek 6.–9. Nataša Lipovšek – Hrga
Slovenski klub 9 9. Miriam Svete
Slovenski klub 8 8. Katarina Fekonja
Mi pa kar kulturno 7.–9. Miriam Svete
Mi pa kar kulturno 7.–9. Katarina Fekonja
Angleški klub 8 8. Tanja Plohl
Mladinski pevski zbor 6.–9. Alja Repnik
Varno na kolesu 6.–9. Klemen Jevnikar
Biološki krožek 8.–9. Simon Lukan
Atletika (samo pred tekmovanji po dogovoru) 6.–9. Klemen Stojanovič
Vesela šola 6.–9. Janja Kavčič
Geografski klub 7.–9. Tanja Plohl
Zgodovinski krožek 8.–9. Saša Bohorč
Kemijski krožek 8.–9. Edita Gradišar
Kaj veš o zdravju? 8.–9. Edita Gradišar
Angleški klub 9 9. Helena Svete Hladnik
Tekmovanje iz nemščine 8.–9 Polona Zupančič
Angleška bralna značka 6.–8. Helena Svete Hladnik
MIHA, popotniški krožek 6.–9. Nataša Lipovšek – Hrga
Nemška bralna značka 7.–9. Polona Zupančič
Španska bralna značka 7.–9. Denija Marmilić Peršič
Vesela šola 6. Janja Kavčič
Likovni Krožek 8., 9. Darjan Geohelli

Dostopnost