Učitelji

ŠT. PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO
1. Abram Igor Učitelj ŠPO
2. Bohorč Saša Učiteljica ZGO, OPB
3. Celarc Simona Spremlj. gibalno oviranega uč., del. v varstvu 2.-3. r.
4. Cizl Špela Učiteljica za dodatno strokovno pomoč
5. Debevec Teja Druga učiteljica v 1. razredu, JV, OPB
6. Dolinar Mateja Svetovalna delavka – psihologinja
7. Dragovan Andreja Učiteljica MAT
8. Fekonja Katarina Učiteljica SLJ
9. Ferbežar Sabina Učiteljica OPB
10. Ferkov Andrejka Spremljevalka gibalno oviranega učenca
11. Filipič Katarina Učiteljica za dodatno strokovno pomoč, svetovalna d.
12. Frbežar Neja Učiteljica za dodatno strokovno pomoč
13. Aleksandra Belšak – SLJ
14. Gale Maja Učiteljica za dodatno strokovno pomoč
15. Garafolj Miran[2]
Računalnikar organizator informacijskih dejavnosti
16. Geohelli Darjan Učitelj LUM, ZGO, OPB
17. Gradišar Edita Učiteljica KEM, BIO, NAR
18. Župec  Andreja MAT
19. Horvat Daniel Ravnatelj
20. Jevnikar Klemen Učitelj TIT
21. Jovanović Dajana Učiteljica razrednega pouka
22. Juršič Staša Učiteljica razrednega pouka
23. Kavčič Janja Učiteljica za dodatno strokovno pomoč
24. Kovačič Mateja Knjižničarka, učiteljica OPB
25. Kuk Iztok Laborant, delavec v varstvu vozačev
26. Leskovic Grošelj Alma Učiteljica razrednega pouka
27. Lipovšek-Hrga Nataša Učiteljica GEO, DKE, OPB
28. Logar Lara Učiteljica razrednega pouka
29. Lukan Simon Učitelj BIO, NAR, GOS
30. Maksimović Tatjana Učiteljica TJA na RS, OPB
31. Malečkar Sara Učiteljica NEM, OPB
32. Marmilić Peršič Denija Učiteljica španščine, OPB
33. Anja Petelin[3]
Organizatorka šolske prehrane
34. Pervinšek Petra Učiteljica razrednega pouka
35. Plohl Tanja Učiteljica GEO, TJA na PS in RS
36. Pogačar Polona Učiteljica razrednega pouka
37. Pogačnik Janežič Olga Učiteljica za dodatno strokovno pomoč
38. Praprotnik Lesjak Mateja Učiteljica razrednega pouka
39. Repnik Alja Učiteljica GUM, OPB
40. Rožanc Janja Druga učiteljica v 1. razredu, OPB
41. Rupnik Zala Učiteljica ŠPO
42. Sever Borovnik Vesna Učiteljica OPB
43. Skopec Černigoj Barbara Učiteljica razrednega pouka
44. Stojanovič Klemen Učitelj ŠPO
45. Stojanović Deša Učiteljica razrednega pouka
46. Strah Nataša Učiteljica razrednega pouka
47. Strašek Vesna Učiteljica razrednega pouka
48. Strle Anja Učiteljica razrednega pouka, TJA na RS
49. Svete Hladnik Helena Učiteljica TJA na PS
50. Svete Miriam Učiteljica SLJ, knjižničarka
51. Šivec Marinka Učiteljica razrednega pouka
52. Tomše Simona Učiteljica za dodatno strokovno pomoč
53. Trček Simona Učiteljica MAT, FIZ
54. Turšič Karmen Učiteljica razrednega pouka
55. Vahčič Tina Učiteljica OPB
56. Vindiš Katja Učiteljica TJA na RS in PS
57. Zaletel Simona Učiteljica za dodatno strokovno pomoč
58. Zotti Mitja[4]
Računalnikar organizator informacijskih dejavnosti
59. Zupančič Polona Učiteljica NEM, OPB
[2] Obveznosti opravlja tudi v vrtcu v skladu s potrjeno sistemizacijo delovnih mest.
[3] Obveznosti opravlja tudi v vrtcu v skladu s potrjeno sistemizacijo delovnih mest.
[4] Dopolnjuje dolovno obveznost na OŠ Preserje.

 

 

Dostopnost