ŠT. PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO
1. Abram Igor Učitelj ŠPO, OPB
2. Beličič Lara Učiteljica razrednega pouka, OPB
3. Bohorč Saša Učiteljica ZGO, OPB
4. Celarc Simona[1] Laborantka, učiteljica v varstvu vozačev
5. Cizl Špela Učiteljica za dodatno strokovno pomoč
6. Debevec Teja Druga strokovna delavka v 1. razredu, JV, OPB
7. Dragovan Andreja Učiteljica MAT, OPB
8. Fekonja Katarina Učiteljica SLJ
9. Ferbežar Sabina Učiteljica razrednega pouka
10. Ferkov Andrejka[2] Učiteljica v varstvu vozačev
11. Filipič Katarina Učiteljica za dodatno strokovno pomoč
12. Gaberšček Demšar Neža Učiteljica SLJ
13. Geohelli Darjan Učitelj LUM, ZGO, OPB
14. Gradišar Edita Učiteljica KEM, BIO, NAR
15. Gutnik Mojca Učiteljica MAT
16. Horvat Daniel Ravnatelj
17. Gvozdić Roberta Svetovalna delavka – psihologinja
18. Jevnikar Klemen Učitelj TIT
19. Jovanović Dajana Pomočnica ravnatelja, učiteljica OPB
20. Juršič Staša Učiteljica razrednega pouka
21. Kavčič Janja Učiteljica za dodatno strokovno pomoč
22. Kovačič Mateja Knjižničarka, učiteljica OPB
23. Kuk Iztok Laborant, učitelj v varstvu vozačev
24. Leskovic Grošelj Alma Učiteljica razrednega pouka
25. Lipovšek – Hrga Nataša Učiteljica za GEO, DKE, OPB
26. Lukan Simon Učitelj BIO, NAR, GOS in organizator prehrane
27. Maksimović Tatjana Učiteljica TJA na RS, OPB
28. Malečkar Sara Učiteljica NEM, OPB
29. Marmilić Peršič Denija Učiteljica španščine, OPB
30. Oblak Nina Učiteljica razrednega pouka
31. Pavlič Ksenija Učiteljica razrednega pouka
32. Pavlovčič Andreja Učiteljica za dodatno strokovno pomoč
33. Pogačar Polona Učiteljica razrednega pouka
34. Plohl Tanja Učiteljica GEO, TJA na PS in RS
35. Pogačnik Janežič Olga Učiteljica za dodatno strokovno pomoč
36. Praprotnik Lesjak Mateja Učiteljica razrednega pouka
37. Rožanc Janja Druga strokovna delavka v 1. razredu, JV
38. Rupnik Zala Učiteljica ŠPO
39. Skopec Černigoj Barbara Učiteljica razrednega pouka
40. Spruk Jernej Učitelj GUM, OPB
41. Stojanovič Klemen Učitelj ŠPO
42. Stojanovič Deša Učiteljica razrednega pouka
43. Strah Nataša Učiteljica razrednega pouka
44. Strašek Vesna Učiteljica razrednega pouka
45. Svete Hladnik Helena Učiteljica TJA
46. Svete Miriam Učiteljica SLJ, knjižničarka
47. Šivec Marinka Učiteljica razrednega pouka
48. Tomše Simona[3] Učiteljica za dodatno strokovno pomoč
49. Trček Simona Učiteljica MAT, FIZ
50. Turšič Karmen Učiteljica razrednega pouka
51. Vahčič Tina Učiteljica OPB
52. Vindiš Katja Učiteljica TJA na RS in PS
53. Zotti Mitja[4] Računalničar, učitelj MME
54. Zupančič Polona Učiteljica NEM, OPB

[1] Nadomešča odsotnost laboranta in učitelja v varstvu vozačev

[2] Nadomešča odsotnost učitelja v varstvu vozačev

[3] Daljše nadomeščanje učiteljice DSP.

[4] Dopolnjuje dolovno obveznost na OŠ Preserje.