Šolsko leto: 2021/21

ŠT. PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO
1. Abram Igor Učitelj ŠPO, OPB
2. Bohorč Saša Učiteljica ZGO, OPB
3. Debevec Teja Druga str. delavka v 1. razredu, JV, OPB
4. Dvoršak Ana* Svetovalna delavka – psihologinja
5. Fekonja Katarina Učiteljica SLJ, OPB
6. Ferbežar Sabina Učiteljica razrednega pouka
7. Filipič Katarina Učiteljica za dodatno strokovno pomoč
8. Gaberšček Demšar Neža Učiteljica SLJ, španščine, OPB
9. Geohelli Darjan Učitelj LUM, OPB
10. Gradišar Edita Učiteljica KEM, BIO, NAR
11. Gutnik Mojca Učiteljica MAT
12. Gvozdić Roberta Učiteljica DSP
13. Horvat Daniel Ravnatelj
14. Jevnikar Klemen Učitelj TIT, OPB
15. Jovanovič Dajana Pomočnica ravnatelja, učiteljica OPB
16. Juršič Staša Učiteljica razrednega pouka
17. Kavčič Janja Učiteljica za dodatno strokovno pomoč
18. Kovačič Mateja Knjižničarka, učiteljica OPB
19. Kuk Iztok Laborant, učitelj v var. vozačev
20. Kunstelj Janja Druga strokovna delavka v 1. razredu, JV
21. Lanišek Simona Učiteljica za dodatno strokovno pomoč
22. Leskovic Grošelj Alma Učiteljica razrednega pouka
23. Lipovšek – Hrga Nataša Učiteljica za GEO, DKE, OPB
24. Lukan Simon Učitelj BIO, NAR, GOS in organizator prehrane
25. Majaron Tinka Učiteljica MAT, OPB
26. Malečkar Sara Učiteljica NEM, OPB
27. Oblak Nina Učiteljica razrednega pouka
28. Marmilić Peršič Denija Učiteljica OPB
29. Pavlič Ksenija Učiteljica razrednega pouka
30. Pogačar Polona Učiteljica razrednega pouka
31. Plohl Tanja Učiteljica GEO, TJA na PS in RS
32. Pogačnik Janežič Olga Učiteljica za dodatno strokovno pomoč
33. Praprotnik Lesjak Mateja Učiteljica razrednega pouka
34. Prošek Marika Učiteljica TJA na RS, OPB
35. Pristavec – Repar Metka Učiteljica SLJ
36. Rupnik Zala Učiteljica ŠPO
37. Skopec Černigoj Barbara Učiteljica razrednega pouka
38. Stojanovič Klemen Učitelj ŠPO
39. Stojanović Deša Učiteljica razrednega pouka
40. Strah Nataša Učiteljica razrednega pouka
41. Strašek Vesna Učiteljica razrednega pouka
42. Svete Hladnik Helena Učiteljica TJA
43. Svete Miriam Učiteljica SLJ, knjižničarka
44. Šivec Marinka Učiteljica razrednega pouka
45. Trček Simona Učiteljica MAT, FIZ
46. Turšič Karmen Učiteljica razrednega pouka
47. Vahčič Tina Učiteljica GUM, OPB
48. Zotti Mitja Računalničar, učitelj MME
49. Zupančič Polona Učiteljica NEM in OPB
50. Zvizdalo Slađana Učiteljica razrednega pouka, TJA na RS
51. Žerovnik Petra Učiteljica TJA na RS, PS