V letošnjem šolskem letu se bo šola zopet priključila državnemu programu Šolski ekovrtovi, ki ga pripravlja Inštitut za trajnostni razvoj. V programu bodo učenci spoznavali pridelovanje hrane na ekološkem vrtu (predvsem pri interesni dejavnosti vrtnarski krožek), sodelovali pa bodo tudi z lokalnimi ekološkimi društvi in posamezniki ter ostalimi delavci šole. Članstvo v mreži šolskih ekovrtov nas zavezuje, da se držimo strogih ekoloških smernic, sodelujemo z Okoljskim centrom in Inštitutom za trajnostni razvoj ter si prizadevamo za pridobitev znaka šolski ekovrt.

 

Vodja projekta bo Karmen Turšič, pomočnica pa Mateja Praprotnik Lesjak.