ZNAK_ŠOLSKI_EKOVRT

PRIDOBITEV ZNAKA »ŠOLSKI EKOVRT«

Na šoli že vrsto let vrtnarimo v okviru vrtnarskega krožka. Oskrbujemo visoko gredo na Košutovem vrtu. Tesno sodelujemo s predsednikom Sadjarskega društva Borovnica, gospodom Rudijem Cerkom. V letošnjem letu pa smo kandidirali za pridobitev znaka »Šolski ekovrt« v okviru Inštituta za trajnostni razvoj. V začetku decembra smo znak tudi pridobili. Tako se šola sedaj lahko ponaša z znakom »šolski ekovrt.«

 

Vodja projekta bo Karmen Turšič, pomočnica pa Mateja Praprotnik Lesjak.