Šolska shema

V šolskem letu 2023/2024 na šoli nadaljujemo s projektom Šolska shema in znotraj projekta z razdeljevanjem sadja in zelenjave. To je ukrep, ki ga je podprla Evropska skupnost z namenom pospeševanja porabe sadja in zelenjave v prehrani učencev. V šoli bomo v ta namen ponudili sveže sadje in zelenjavo enkrat tedensko poleg redne šolske prehrane.

Prizadevali si bomo, da bomo učencem ponudili sadje slovenskih pridelovalcev. Projekt bomo pričeli izvajati v mesecu septembru 2023, trajal pa bo do konca šolskega leta oz. dokler ne bomo porabili vseh sredstev, namenjenih za shemo šolskega sadja (6 € na učenca).

Sadje bomo razdeljevali 1x tedensko, ob sredah kot dodatek k šolski malici. Sadje za ta dan ni vključeno v jedilnik, je pa na jedilniku označena vrsta sadja za ŠS. Sadje bomo razdelili v razredih. Pri dobavi se bomo skušali povezati s slovenskimi pridelovalci. Naročali pa bomo tudi sadje iz redne prodaje glede na sezono. S tem skrajšamo pot od proizvajalca do porabnika.

 

IZOBRAŽEVANJE:

Pomenu sadja in zelenjave v prehrani bomo namenili več pozornosti v okviru rednega pouka pri prehranskih vsebinah. Vodja projekta je vodja šolske prehrane.

 

Dostopnost