V šolskem letu 2022/2023 na šoli nadaljujemo s projektom Šolska shema in znotraj projekta z razdeljevanjem sadja in zelenjave. To je ukrep, ki ga je podprla Evropska skupnost z namenom pospeševanja porabe sadja in zelenjave v prehrani učencev. V šoli bomo v ta namen enkrat tedensko poleg redne šolske prehrane ponudili sveže sadje in zelenjavo.

 

Prizadevali si bomo, da bomo učencem ponudili sadje slovenskih pridelovalcev. Projekt bomo pričeli izvajati v mesecu septembru 2022, trajal pa bo do konca šolskega leta oz. dokler ne bomo porabili vseh sredstev, namenjenih za shemo šolskega sadja (~ 6 € na učenca).

 

Sadje bomo razdeljevali enkrat tedensko, ob sredah kot dodatek k šolski malici. Sadje za ta dan ni vključeno v jedilnik, je pa na jedilniku označena vrsta sadja za ŠS. Sadje bomo razdelili v razredih. Pri dobavi se bomo skušali povezati s slovenskimi pridelovalci. Naročali pa bomo tudi sadje iz redne prodaje glede na sezono. S tem skrajšamo pot od proizvajalca do porabnika.


IZOBRAŽEVANJE:

Pomenu sadja in zelenjave v prehrani bomo namenili več pozornosti v okviru rednega pouka pri prehranskih vsebinah.

 

Vodja projekta je Neža Nježič Zajc.