Načrtovana udeležba na tekmovanjih iz znanj

 

AKTIVNOST NOSILEC NALOGE
Cankarjevo tekmovanje – slovenščina Neža Gaberšček Demšar
Cankarjevo tekmovanje, Mehurčki Karmen Turšič
Cankarjeva bralna značka Miriam Svete
Stefanovo tekmovanje – fizika Simona Trček
Vegovo tekmovanje – matematika PS Mojca Gutnik
Logika Mojca Gutnik
Vegovo tekmovanje – matematika RS Ksenija Pavlič
Proteusovo tekmovanje – biologija Simon Lukan
Tekmovanje v znanju geografije Tanja Plohl
Preglovo tekmovanje – kemija Edita Gradišar
Tekmovanje iz zgodovine Saša Bohorč
Tekmovanje iz nemškega jezika Polona Zupančič
Nemška bralna značka Polona Zupančič, Sara Malečkar
Španska bralna značka Denija Marmilić Peršič
Tekmovanje iz znanja španščine za OŠ Denija Marmilić Peršič
Tekmovanje iz angleškega jezika Tanja Plohl, Helena Svete Hladnik
Angleška bralna značka – PS Helena Svete Hladnik
Angleška bralna značka – RS Katja Vindiš, Tatjana Maksimović
Cici vesela šola Nina Oblak
Tekmovanje za čiste zobe Razredničarke
Vesela šola Janja Kavčič
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni Edita Gradišar
Naravoslovno tekmovanje Kresnička Simon Lukan
Zdrav dih za navdih Edita Gradišar
Tekmovanje iz kemije Edita Gradišar
Tekmovanje iz kemijskega poskusa za OŠ Edita Gradišar
Tekmovanje elastomobilov Klemen Jevnikar
Kaj veš o prometu? Klemen Jevnikar
Šolsko tekmovanje iz biologije Simon Lukan
Šolsko tekmovanje iz naravoslovja Simon Lukan
Natečaj za angleško kratko zgodbo – Short story competition Tanja Ploh, Helena Svete Hladnik

 

 

Organizacija tekmovanj iz znanj

Šolsko tekmovanje iz fizike za Stefanovo priznanje – Simona Trček

Šolsko tekmovanje iz zgodovine – Saša Bohorč

Šolsko tekmovanje iz matematike za Vegovo priznanje – Ksenija Pavlič, Mojca Gutnik

Šolsko tekmovanje iz logike – Mojca Gutnik

Šolsko tekmovanje iz angleščine (8., 9. r.) – Tanja Plohl in Helena Svete Hladnik

Šolsko tekmovanje iz geografije – Tanja Plohl

Šolsko tekmovanje iz slovenščine – Neža Gaberšček Demšar

Šolsko tekmovanje iz kemije – Edita Gradišar

Šolsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni – Edita Gradišar

Natečaj za angleško kratko zgodbo – Short story competition – Tanja Plohl in Helena Svete Hladnik