Svet zavoda

Svet zavoda OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica

Predstavniki Občine Borovnica:

 1. Breda Mušič
 2. Matjaž Ocepek
 3. Jože Korošec

Predstavniki Sveta staršev šole:

 1. Tina Vuleta
 2. Tina Stipančević

Predstavniki Sveta staršev vrtca:

 1. Uroš Jagodič

Predstavniki zaposlenih v Enoti šola:

 1. Karmen Turšič
 2. Nataša Strah
 3. Marjan Debevec

Predstavniki zaposlenih v Enoti vrtec:

 1. Sofija Deronja
 2. Barbara Grom

 

Predsednica Sveta zavoda je Karmen Turšič, namestnica predsednice pa Nataša Strah.

Zapisniki so na vpogled v tajništvu šole.

Dostopnost