Obvezni izbirni predmeti

ŠT. OZNAKA IME PREDMETA UČITELJ
1 NI1 Nemščina 1 Polona Zupančič
2 NI2 Nemščina 2 Polona Zupančič
3 NI3 Nemščina 3 Polona Zupančič
4 ŠI2 Španščina 2 Denija Marmilić Peršič
5 MME Multimedija Mitja Zotti
6 POK Poskusi v kemiji Edita Gradišar
7 KEŽ Kemija v življenju Edita Gradišar
8 SPH Sodobna priprava hrane Simon Lukan
9 ŠSP Šport za sprostitev Zala Rupnik
10 ŠZZ Šport za zdravje Igor Abram
11 IŠP Izbrani šport – odbojka Klemen Stojanovič
12 OGU Obdelava gradiv – umetne snovi Klemen Jevnikar
13 GKL Gledališki klub Neža Gaberšček Demšar

 

NAČIN IZBIRE IZBIRNIH PREDMETOV

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

 


Neobvezni izbirni predmeti

1. RAZ. OZNAKA IME PREDMETA UČITELJ
1 N2A Angleščina Tatajana Maksimović

 

4.6. RAZ. OZNAKA IME PREDMETA UČITELJ
1 N2N Nemščina

Sara Malečkar (1. skupina)

Polona Zupančič (2. skupina)

2 NŠP Šport Igor Abram
3 NTE Tehnika Klemen Jevnikar

 

NAČIN IZBIRE NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Učenec 1., 4., 5. ali 6. razreda lahko izbere največ dve uri predmeta na teden, če to želi. Učenec 7., 8. in 9. razreda mora izbrati dve uri obveznega izbirnega predmeta.