Obvezni izbirni predmeti

ŠT. OZNAKA IME PREDMETA UČITELJ
1 NI1 Nemščina 1 Polona Zupančič
2 NI2 Nemščina 2 Polona Zupančič
3 NI3 Nemščina 3 Polona Zupančič
4 ŠI3 Španščina 3 Denija Marmilić Peršič
5 POK Poskusi v kemiji Edita Gradišar
6 KEŽ Kemija v življenju Edita Gradišar
7 SPH Sodobna priprava hrane Simon Lukan
8 ŠSP Šport za sprostitev Zala Rupnik
9 ŠZZ Šport za zdravje Igor Abram
10 IŠP Izbrani šport – odbojka Klemen Stojanovič
Igor Abram
11 OGL Obdelava gradiv – les Klemen Jevnikar
12 GKL Gledališki klub Neža Gaberšček Demšar
13 TVZ Turistična vzgoja Nataša Lipovšek-Hrga

 

NAČIN IZBIRE IZBIRNIH PREDMETOV

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

 

Neobvezni izbirni predmeti

1. RAZ. OZNAKA IME PREDMETA UČITELJ
1 N2A Angleščina Tatajana Maksimović
Katja Vindiš
4.6. RAZ. OZNAKA IME PREDMETA UČITELJ
1 N2N Nemščina Sara Malečkar
(1., 2. skupina)
Polona Zupančič
(3. skupina)
2 NŠP Šport Igor Abram
3 NTE Tehnika Klemen Jevnikar

 

NAČIN IZBIRE NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Učenec 1., 4., 5. ali 6. razreda lahko izbere največ dve uri predmeta na teden, če to želi. Učenec 7., 8. in 9. razreda mora izbrati dve uri obveznega izbirnega predmeta.