DOBRODOŠLI NA

SPLETNI STRANI

3.c RAZREDA

Razredničarka: Nataša Strah

natasa.strah1@guest.arnes.si

Prijava na govoriline ure -> Prijava


 

 

 

 

 


DELO NA DALJAVO 15.10.2021

3c_Natasa_15_10_21

DELO NA DALJAVO 14.10.2021

3c_Natasa_14_11_21

DELO NA DALJAVO 13.10.2021

3.razred angleščinaSpoštovani!

Pošiljam besedilo za objavo na spletnih straneh 3.razredov:

V tretjem razredu učenčevo znanje ocenjujemo s številčnimi ocenami. Načini ocenjevanja so ustni. Predvidene so vsaj tri ocene v šolskem letu. Poudarek učenja je na razvijanju poslušanja in slušnega razumevanja ter govoru.

Učenci redno rešujejo domače naloge, imajo urejene zvezke, vse zapiske ter delovne liste. Poleg tega učenci morajo sodelovati pri aktivnostih in ne motiti pouka.

Govorilne ure: ob četrtkih, ob 10.45-11.30h.    E-naslov: tatjana.maksimovic@guest.arnes.si

                                                                                                     Učiteljica TJA: Tatjana Maksimović


Govorilne ure:  ponedeljek 4. šolsko uro

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0.          
1. SLJ SLJ MAT SLJ SLJ
2. ŠPO SLJ ŠPO MAT SLJ
3. MAT MAT SLJ TJA MAT
4. TJA/GU SPO LUM ŠPO SPO
5. GUM SPO LUM GUM  
6.          

 

UČITELJICA V PODALJŠANEM BIVANJU: Mateja Kovačič

mateja.kovacic5@guest.arnes.si

Govorilne ure:

torek, 3. šolsko uro