E-učilnice <- učenje na daljavo

Office 365 | E-poštni predal | Zoom

ZOOM BONTON


Stanje omrežja ARNES

Šolska spletna učilnica, ki gostuje Arnesu, občasno deluje zelo počasi. Arnes rešuje težavo, zato v primeru težav poskusite kasneje. Hvala za razumevanje


Brezplačen dostop za učence/učenke
do OFFICE 365 (Word, Excel, PowerPoint)

Kako oddam nalogo?
Video navodila za uporabo eučilnic
Video navodila za uporabo elektronske pošte


ELEKTRONSKI NASLOVI UČITELJEV/IC


V primeru težav z prijavo v eučilnice ali epošto pošljite sporočilo na:
mitja.zotti@guest.arnes.si

 
 

Začasni vozni red 2020_2021 (NOVO)

(velja od ponedeljka 19. oktobra)

 

OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica
Paplerjeva 15
1353 Borovnica

Ravnatelj: Daniel Horvat
Pomočnica ravnatelja:
Dajana Jovanović

Tel.: 01/75 72 500
E-pošta: os-borovnica@guest.arnes.si

Zbornica PS: Tel.:    01 75-72-520
Zbornica RS: Tel.:    01 75-72-525

ODDELEK PODALJŠANEGA
BIVANJA – OPB
Mobi.: 030 349-676


 

E-gradiva:

 

 
 

 

 

Brezplačen Office 365 za vse učence | PredstavitevPrijavnica

1. Kliknite na predstavitev in si preberite kaj prinaša Office 365.
2. Natisnite prijavnico in jo izpolnite.
3. Izpolnjeno prijavnico in pripisano e-pošto učeneca/ke oddajte v tajništvo.
4. Ko bodo podatki vnešeni v sistem dobite uporabniško ime ter geslo za dostop.
5. Na spletni strani o365.arnes.si kliknite prijava - izberite Arnes ter vpišite uporabniško ime ter geslo.
 

 
 

Vsa sporočila v zvezi z vašim otrokom sporočite dežurnemu učitelju (Oddelek podaljšanega bivanja) na telefonsko številko: 030 349-676, ki je dosegljiva od 11.30 do 16.30 ure.

OBVESTILO – POLOŽNICE ZA OKTOBER – SPREMEMBA PLAČILNIH ROKOV

Vse starše obveščamo, da je s sprejetjem Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 ZZUOOP (Uradni list RS št.152/20) prišlo do spremembe pri plačilnih rokih za plačilo obveznosti za vrtec in šolo (31. člen ZZUOOP):

»Ne glede na 82. člen ZIUZEOP se plačilni rok 60 dni ne uporabi v primeru, ko dolžnik ni gospodarski subjekt iz prvega odstavka 6. člena ZPreZP-1.«

Iz tega sledi, da za vrtce, šole in zavode ne velja več 60 dnevni plačilni rok, kadar je dolžnik fizična oseba (starši…). To pomeni, da boste starši prejeli položnice za plačilo obveznosti za mesec oktober z rokom plačila 25. 11. 2020, na pošto bodo oddane danes, 16. 11. 2020. Hkrati pa vam bo v novembru zapadla tudi položnica za plačilo obveznosti za mesec september, ki ima rok plačila 30. 11. 2020.

V situaciji, ko je delovanje šole in vrtca omejeno, vas še enkrat spomnimo na možnost prejemanja računov v elektronski obliki bodisi v obliki e-računa v spletno banko ali v PDF obliki po e-pošti (zaščiteno z geslom, prijava na damijana.strazisar@guest.arnes.si).

 

 

Spoštovani starši,

kot ste bili obveščamo iz medijev, vas tudi po tej poti dodatno seznanjamo,
da je Vlada RS ob epidemioloških razmerah v državi v četrtek, 12. 11. 2020,
sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov za področje vzgoje in izobraževanja.
Zaradi še vedno kritične epidemiološke situacije se bo vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom ter glasbenih šolah za vse učence izvajalo na daljavo tudi od ponedeljka 16. 11. 2020 dalje.

Vsem staršem se zahvaljujem za sodelovanje, pomoč in razumevanje.

Vse dobro vam želim.

 

Daniel Horvat
ravnatelj

 

OBVESTILO V ZVEZI Z OPOMINI ZARADI NEPLAČANIH ZAPADLIH OBVEZNOSTI

Spoštovani starši!

Minilo je že kar nekaj časa, odkar smo nazadnje pošiljali opomine zaradi neplačanih zapadlih obveznosti. Le-te so sicer vedno prikazane na zadnjem izdanem računu, bodisi za obveznosti za otroke v šoli ali za obveznosti za otroke, ki obiskujejo vrtec. Tukaj lahko dodamo še opombo, da se za šolo in vrtec vodi ločen obračun in ob prehodu otroka iz vrtca v šolo nimamo možnosti prikazovati neporavnanih zapadlih obveznosti iz vrtca na računih, ki jih otrok prejema potem v šoli.

Predvidoma v prihodnjem tednu bomo pričeli z izterjavo neporavnanih zapadlih obveznosti v šoli in vrtcu. Vsi, ki še imate neporavnane dolgove, boste tako prejeli opomine.

V primeru morebitnih vprašanj smo vam na voljo po e-pošti ali telefonu.

Borovnica, 21. 10. 2020 Računovodstvo šole in vrtca

 

Interesne dejavnosti

RAČUNALNIŠKI KROŽEK

Zaradi večjega števila prijavljenih sem razporedil učence/ke v več skupin:

2.a, 2.b začnemo 8.10.2020 (10 ur)
2.c začnemo predvidoma 17.12.2020 (10 ur)
3.a začnemo predvidoma 4.3.2021 (10 ur)
3.c začnemo predvidoma 6.5.2021 (10 ur)

4.a, 4.b in 4.c začnemo 8.10.2021 - 1. polletje
5. razredi začnemo po zimskih počitnicah

 

Vladni odlok o rabi mask v šoli in vrtcu

OBVESTILO Vlada Republike Slovenije je 18. 9. 2020 ob 21. uri na dopisni seji sprejela »ODLOK o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2« (v nadaljevanju »Odlok«).

S tem aktom, objavljenim v uradnem listu (https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020124.pdf),

se uveljavljajo novi preventivni ukrepi, ki bodo za udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa veljali od ponedeljka, 21. 9. 2020.

 

Sklep o določitvi tretjega predmeta (NPZ)

V skladu z Zakonom o osnovni šoli je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport določilo tretji predmet, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole, opravljali nacionalno preverjanje znanja.

Na OŠ Borovnica se bo v šolskem letu 2020/21 v 9. razredu, poleg slovenščine in matematike, preverjalo tudi znanje iz predmeta

ŠPORT.

 

 

 

 
 
ODJAVA PREHRANE
Odjava prehrane -> LOPOLIS
(prijava z uporabniškim imenom in geslom)
Prosimo vas, da vsa sporočila vezana na šolsko prehrano pošiljate na naslov: prehrana-osborovnica@guest.arnes.si
 

 

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

 

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Kratek opis operacije