E-učilnice <- učenje na daljavo

Stanje omrežja ARNES
Prihaja do motenj delovanja v ARNES učilnicah zaradi prevelikega navala učencev vseh šol v Sloveniji. Na Arnesu se trudijo, da bi težavo čimprej odpravili.

Office 365 | E-poštni predal | Zoom

Brezplačen dostop za učence/učenke
do OFFICE 365 (Word, Excel, PowerPoint)

Kako oddam nalogo?
Video navodila za uporabo eučilnic
Video navodila za uporabo elektronske pošte

ELEKTRONSKI NASLOVI UČITELJEV/IC

V primeru težav z prijavo v eučilnice ali epošto pošljite sporočilo na:
mitja.zotti@guest.arnes.si

 
 

OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica
Paplerjeva 15
1353 Borovnica

Ravnatelj: Daniel Horvat
Pomočnica ravnatelja:
Dajana Jovanović

Tel.: 01/75 72 500
E-pošta: os-borovnica@guest.arnes.si

Zbornica PS: Tel.:    01 75-72-520
Zbornica RS: Tel.:    01 75-72-525

ODDELEK PODALJŠANEGA
BIVANJA – OPB
Mobi.: 030 349-676


 

E-gradiva:

 

 
 

 

 

Brezplačen Office 365 za vse učence | PredstavitevPrijavnica

1. Kliknite na predstavitev in si preberite kaj prinaša Office 365.
2. Natisnite prijavnico in jo izpolnite.
3. Izpolnjeno prijavnico in pripisano e-pošto učeneca/ke oddajte v tajništvo.
4. Ko bodo podatki vnešeni v sistem dobite uporabniško ime ter geslo za dostop.
5. Na spletni strani o365.arnes.si kliknite prijava - izberite Arnes ter vpišite uporabniško ime ter geslo.
 

 
 

Video navodila za uporabo eučilnic

Bodite pozorni na velike in male črke ter številke.
Primer:
KI3yZsiu1o
Črkovano geslo:
K-I-3*-Y-Z-S-I-U-1*-O

Črkovano geslo vsebuje samo velike črke. Oznaka * pri znaku nakazuje numerični znak.

ePoštni predal za učence in učenke:
https://webmail.arnes.si/

Video navodila
Uporabniško ime in geslo ni isto kot za AAI prijavo (eučilnice).
Vzemi drugi list - kjer je uporabniško ime in geslo za epošto.

Vsa sporočila v zvezi z vašim otrokom sporočite dežurnemu učitelju (Oddelek podaljšanega bivanja) na telefonsko številko: 030 349-676, ki je dosegljiva od 11.30 do 16.30 ure.

OBVESTILO V ZVEZI Z OPOMINI ZARADI NEPLAČANIH ZAPADLIH OBVEZNOSTI

Spoštovani starši!

Minilo je že kar nekaj časa, odkar smo nazadnje pošiljali opomine zaradi neplačanih zapadlih obveznosti. Le-te so sicer vedno prikazane na zadnjem izdanem računu, bodisi za obveznosti za otroke v šoli ali za obveznosti za otroke, ki obiskujejo vrtec. Tukaj lahko dodamo še opombo, da se za šolo in vrtec vodi ločen obračun in ob prehodu otroka iz vrtca v šolo nimamo možnosti prikazovati neporavnanih zapadlih obveznosti iz vrtca na računih, ki jih otrok prejema potem v šoli.

Predvidoma v prihodnjem tednu bomo pričeli z izterjavo neporavnanih zapadlih obveznosti v šoli in vrtcu. Vsi, ki še imate neporavnane dolgove, boste tako prejeli opomine.

V primeru morebitnih vprašanj smo vam na voljo po e-pošti ali telefonu.

Borovnica, 21. 10. 2020 Računovodstvo šole in vrtca

 

Anketni vprašalnik za starše 4.-9. razreda

Spoštovani starši!

Glede na splošno epidemiološko sliko v državi, ki v tem trenutku ni dobra, se pripravljamo tudi na manj ugodne razmere poučevanja. V najmanj ugodnem scenariju bomo ponovno primorani izvajati poučevanje na daljavo.

Kot ste opazili, smo v ta namen želeli, da učenci pridobijo Arnesove spletne naslove, ki so predpogoj za učenčevo možnost sodelovanja v spletnih učilnicah.

Seveda se zavedamo, da učenci prve triade na razredni stopnji še niso vešči (samostojnega dela) z računalnikom, zato bomo zaenkrat v primeru dela na daljavo uveljavljali način dela, ki se je pokazal v spomladanski karanteni kot uspešen. Učiteljice bodo preko šolske spletne strani posredovale učencem šolsko snov.

Hkrati pa nas zanima, ali ima vaš otrok možnost za delo na daljavo (internet, računalnik, kamero z mikrofonom). Nadomestna možnost je lahko tudi tablica ali telefon s spletno povezavo.

Podatke potrebujemo, da lahko zagotovimo nemoten potek dela na daljavo.

V ta namen smo oblikovali spletni vprašalnik na šolski spletni strani.

Prosimo vas, da na šolski spletni strani odgovorite na zastavljena vprašanja najpozneje do nedelje, 18. 10. 2020, do 20. ure.

Anketni vprašalnik
 

V Borovnici, 12. 10. 2020

 

 

 

 

ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA

V sredo, 7. 10. 2020, in v četrtek, 8. 10. 2020, smo devetošolci zbirali star papir.

Z rezultatom našega dela smo lahko zelo zadovoljni, saj smo zbrali

20 960 kg! Denar, ki smo ga zaslužili, bomo namenili naši končni ekskurziji.

Seveda ne bi bili tako uspešni, če nam pri tem ne bi pomagali delavci šole in krajani Borovnice, ki ste za nas pridno zbirali papir. Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam na kakršen koli način pomagali. Posebno zahvalo namenjamo hišnikoma ter tistim staršem, ki ste pomagali pri širjenju novice o zbiranju papirja, ter tistim, ki ste s svojimi jeklenimi konjički sodelovali pri prevozu papirja.

Ponovno se srečamo v aprilu 2021, ko bo sledila druga zbiralna akcija papirja v tem šolskem letu.

V imenu devetošolcev Simon Lukan in Neža Gaberšček Demšar

 

Interesne dejavnosti

RAČUNALNIŠKI KROŽEK

Zaradi večjega števila prijavljenih sem razporedil učence/ke v več skupin:

2.a, 2.b začnemo 8.10.2020 (10 ur)
2.c začnemo predvidoma 17.12.2020 (10 ur)
3.a začnemo predvidoma 4.3.2021 (10 ur)
3.c začnemo predvidoma 6.5.2021 (10 ur)

4.a, 4.b in 4.c začnemo 8.10.2021 - 1. polletje
5. razredi začnemo po zimskih počitnicah

 

Borovnica, 14. 9. 2020

OBVESTILO

Spoštovani starši!

Sporočamo vam, da so se v 4. b razredu naše šole pojavile UŠI.

Prosimo vas, da NUJNO svojim otrokom temeljito pregledate lasišče.

  • Če opazite gnide ali uši, takoj opravite razušitev s šamponom, ki jo morate ponoviti po 7 do 10 dneh.
  • O pojavu ušivosti obvestite učiteljico ali tajništvo šole.

Za izključitev ušivosti je potrebno redno pregledovanje in prečesavanje lasišča z gostim glavnikom. Naglavne uši se prenašajo z neposrednim kontaktom, redkeje prek oblačil, pokrival in glavnikov, ki jih uporablja več oseb hkrati.

Podrobnejša navodila za odstranjevanje uši najdete na povezavi: http://www2.arnes.si/~osljikbo1s/zl3.pdf

S spoštovanjem

Ana Dvoršak, šolska svetovalna delavka

 

Vladni odlok o rabi mask v šoli in vrtcu

OBVESTILO Vlada Republike Slovenije je 18. 9. 2020 ob 21. uri na dopisni seji sprejela »ODLOK o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2« (v nadaljevanju »Odlok«).

S tem aktom, objavljenim v uradnem listu (https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020124.pdf),

se uveljavljajo novi preventivni ukrepi, ki bodo za udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa veljali od ponedeljka, 21. 9. 2020.

 

Sklep o določitvi tretjega predmeta (NPZ)

V skladu z Zakonom o osnovni šoli je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport določilo tretji predmet, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole, opravljali nacionalno preverjanje znanja.

Na OŠ Borovnica se bo v šolskem letu 2020/21 v 9. razredu, poleg slovenščine in matematike, preverjalo tudi znanje iz predmeta

ŠPORT.

 

 

 

 
 
ODJAVA PREHRANE
Odjava prehrane -> LOPOLIS
(prijava z uporabniškim imenom in geslom)
Prosimo vas, da vsa sporočila vezana na šolsko prehrano pošiljate na naslov: prehrana-osborovnica@guest.arnes.si
 

 

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

 

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Kratek opis operacije