V šolskem letu 2021/2022 se  bomo že šestnajstič vključili v projekt Rastem s knjigo, ki ga pripravlja Javna agencija za knjigo RS. Uradno se projekt prične 8. 9. na mednarodni dan pismenosti.

 


Namen projekta

  • Projekt je namenjen slovenskim sedmošolcem s ciljem, da bi bolje spoznali kakovostno in izvirno slovensko mladinsko leposlovje ter njihove ustvarjalce.
  • S projektom želimo spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic.
  • Spodbuditi želimo večje sodelovanje med splošnimi in šolskimi knjižnicami.
  • Podpreti želimo razvoj knjižne produkcije za mladino.
  • Predstaviti učencem pomen branja (branje kot vir informacij in znanj, branje za zabavo in užitek).

 

V  šolskem letu 2021/2022 bo vsak sedmošolec v dar prejel knjigo pisatelja Vinka Möderndorferja Jaz sem Andrej.

 


Potek projekta

Učenci bodo obiskali splošno knjižnico, kjer se bodo seznanili z zgodovino knjižnice in informacijskim sistemom COBISS. Usposabljali se bodo za samostojno iskanje gradiva v lokalnem in vzajemnem katalogu.

V šolski knjižnici bodo spoznali avtorja izbrane knjige ter opravili prvi stik s podarjeno knjigo s pomočjo.

Knjigo, ki jo bodo dobili v dar, bodo prebrali za domače branje. Pri urah slovenščine bo sledila natančna obravnava prebranega dela.

 

Če obisk splošne knjižnice ne bo mogoč zaradi epidemije Covid, bo knjižničarka iz splošne knjižnice obiskala šolo, kjer bomo zagotovili pogoje za varno izvedbo projekta.

 

Vodja: Miriam Svete