V šolskem letu 2022/2023 se bomo že sedemnajstič vključili v projekt Rastem s knjigo, ki ga pripravlja Javna agencija za knjigo RS. Uradno se projekt prične 8. 9. na mednarodni dan pismenosti.

Namen projekta

  • Projekt je namenjen slovenskim sedmošolcem s ciljem, da bi bolje spoznali kakovostno in izvirno slovensko mladinsko leposlovje ter njihove ustvarjalce.
  • S projektom želimo spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic.
  • Spodbuditi želimo večje sodelovanje med splošnimi in šolskimi knjižnicami.
  • Podpreti želimo razvoj knjižne produkcije za mladino.
  • Učencem želimo predstaviti pomen branja (branje kot vir informacij in znanj, branje za zabavo in užitek).

V  šolskem letu 2022/2023 bo vsak sedmošolec v dar prejel knjigo Reformatorji v stripu  (B. Gorenc, J. Vukotič, K. Ahačič). 

Potek projekta

V šolo bomo povabili knjižničarko iz Krajevne knjižnice dr. Marje Boršnik, ki bo učence seznanila z zgodovino knjižnice in informacijskim sistemom COBISS. Učenci se bodo usposabljali za samostojno iskanje gradiva v lokalnem in vzajemnem katalogu.

V šolski knjižnici bodo spoznali avtorja izbrane knjige ter opravili prvi stik s podarjeno knjigo s pomočjo.

Knjigo, ki jo bodo prejeli v dar, bodo prebrali za domače branje. Pri urah slovenščine bo sledila natančna obravnava prebranega dela.

Vodja: Miriam Svete