Rastem s knjigo

Celoletni projekt se izraža kot objavljanje različnih vsebin v tujih jezikih na jezikovnih tablah na razredni in predmetni stopnji. Mesečno se v ospredju izmenjujejo angleški, nemški, španski jezik. Občasno se jezikovno pluralnost dodatno razgiba z drugimi tujimi jeziki.

 

Najpomembnejši dogodek za učence in učitelje jezikov na šoli je evropski dan jezikov, ki ga na naši šoli tradicionalno obeležimo kar s tednom jezikov. Med glavnimi odmori predvajamo slovensko in tujo glasbo, po šoli razobesimo slovenske in tujejezične citate, letos se veselimo medgeneracijskega sodelovanja, ko bodo starejši učenci mlajšim prebirali zgodbe in pravljice v angleščini, in medpredmetnega povezovanja, ko si bomo pri različnih predmetih širili obzorja s spoznavanjem drugih kultur in navad.

V letošnjem letu dogajanje ne bo omejeno le na dopoldanski čas, saj bo prav na evropski dan jezikov, v torek, 26. septembra, potekala popoldanska javna prireditev Šolskega sklada in aktiva učiteljic tujih jezikov Čudežna dežela jezikov. Učenci in starši se bodo udeležili jezikovnih delavnic, se posladkali z jedmi iz domače in tuje kuhinje, srkali angleški čaj, zamenjali knjigo, reševali nagradne križanke, ipd.

 

Tako kot Svet Evrope tudi naša šola spodbuja učenje tujih jezikov “v prepričanju, da je jezikovna raznolikost pomembno orodje za doseganje boljšega medkulturnega razumevanja in hkrati predstavlja ključno sestavino bogate kulturne dediščine naše celine.”  (edl.esml.at) Za aktiv tujih jezikov: Denija Marmilić Peršič.

Dostopnost