Tretji predmet na NPZ-ju, iz katerega se bo v 9. razredu preverjalo znanje, je geografija.