NPZ obvestilo učencem 21-22 9. r

NPZ obvestilo učencem 21-22 6. r

Koledar NPZ 2021_22

Nacionalno preverjanje znanja je poseben postopek preverjanja znanja, kjer vsi učenci 6. in 9. razreda v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse pod enakimi pogoji, preverjajo pa se standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Temeljni cilj NPZ  je pridobiti dodatne informacije o znanju učencev. Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja, znanja in učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov.

Opravljanje nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) je obvezno za vse učence 9. in 6. razreda. Učencem se k nacionalnemu preverjanju znanja ni treba prijavljati, ker to uredi šola.

Preverjanje je samo pisno in traja pri posameznem predmetu 60 minu.

Preverjanje se izvede v enem roku, praviloma v maju tekočega leta, naknadnega roka ni.

Šola ob koncu šolskega leta učence pisno obvesti o dosežkih pri NPZ-ju z obvestilom, ki je priloga k spričevalu.

Sklep o določitvi tretjega predmeta (NPZ)

V skladu z Zakonom o osnovni šoli je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport določilo tretji predmet, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole, opravljali nacionalno preverjanje znanja.

 


Učenci preizkuse rešujejo v papirnati obliki, naloge so zaščitene s šiframi,  vrednotenje pa opravljajo učitelji elektronsko  s pomočjo računalniškega programa.  Tudi vpogledi v ovrednotene naloge in poizvedbe potekajo  v elektronski obliki. O času vpogleda bodo učenci in starši sproti  obveščeni.


Več informacij si lahko preberete na spodnjih povezavah:

Državni izpitni center, zavihek Nacionalno preverjanje znanja 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport