Jutranje varstvo za 1. razred

Jutranje varstvo bo organizirano za učence 1. razreda, med 5.45 in 7.45 v učilnici 1. a.

Učenca pripeljejo starši ali druga pooblaščena oseba ter ga izročijo učiteljici. Učenci bodo imeli med jutranjim varstvom tudi zajtrk, in sicer ob 7. uri.

  1. razred:
DAN URA UČITELJ
PONEDELJEK, TOREK 5.45–7.45 Janja Rožanc
SREDA, ČETRTEK, PETEK 5.45–7.45 Teja Debevec

 

Jutranje varstvo za 2. in 3. razred

Varstvo učencev 2. in 3. razredov s strani MIZŠ ni del javne službe, ki jo financira MIZŠ. Uvrstiti ga moramo v del nadstandardne dejavnosti.

Za namen izvajanja jutranjega varstva za učence 2. in 3. razreda  bomo sistemizirali delovno mesto Strokovni delavec V.

Delovni čas bo ob delovnih dneh, in sicer od 5.45 do 7.45 zjutraj, razen ob šolskih počitnicah in prostih šolskih dnevih.


OPB

Glede na prijave staršev ter v skladu z normativi bomo v šolskem letu 2021/2022 oblikovali enajst oddelkov podaljšanega bivanja (v nadaljevanju: OPB).

 

KADROVSKA RAZPOREDITEV OPB V ŠOLSKEM LETU 2021/2022
ODDELEK PROSTOR VODJA
OPB 1. a Učilnica 1. a TINA VAHČIČ
OPB 1. b Učilnica 1. b SARA MALEČKAR
OPB 1. c Učilnica 1. c IGOR ABRAM
OPB 2. a Učilnica 2. a DENIJA MARMILIĆ PERŠIČ
OPB 2. b Učilnica 2. b POLONA ZUPANČIČ
OPB 3. a Učilnica 3. a JERNEJ SPRUK
OPB 3. b Učilnica 3. b TATJANA MAKSIMOVIĆ
OPB 3. c Učilnica 3. c MATEJA KOVAČIČ
OPB 4. a, 4. c Učilnica 4. a SAŠA BOHORČ
OPB 4. b Učilnica 4. c DARJAN GEOHELLI
OPB 5. a, 5. b, 5. c Učilnica 5. b NATAŠA LIPOVŠEK – HRGA