OPB in jutranje varstvo

PODALJŠANO BIVANJE

Glede na prijave staršev ter v skladu z normativi bomo v šolskem letu 2022/2023 oblikovali enajst oddelkov podaljšanega bivanja (v nadaljevanju: OPB).

 

Nosilci  OPB-jev V ŠOLSKEM LETU 2022/2023
ODDELEK PROSTOR VODJA
OPB 1. a Učilnica 1. a Tina Vahčič
OPB 1. b Učilnica 1. b Sara Malečkar
OPB 1. c Učilnica 1. c Denija Marmilić Peršič
OPB 2. a Učilnica 2. a Sabina Ferbežar
OPB 2. b Učilnica 2. b Tatjana Maksimović
OPB 2. c Učilnica 2. c Vesna Sever Borovnik
OPB 3. a Učilnica 3. a Mateja Kovačič
OPB 3. b Učilnica 3. b Polona Zupančič
OPB 4. ac Učilnica 4. a Darjan Geohelli
OPB 4. bc Učilnica 4. b Saša Bohorč
OPB 5 Učilnica 5. c Nataša Lipovšek–Hrga

 

JUTRANJE VARSTVO

Jutranje varstvo za 1. razred

Jutranje varstvo bo organizirano za učence 1. razreda, od 5.45 do 7.45 v učilnici 1. a ter od 7.00 do 7.45 v učilnici 1. b.

Učenca pripeljejo starši ali druga pooblaščena oseba ter ga izročijo učiteljici. Učenci bodo imeli med jutranjim varstvom tudi zajtrk, in sicer ob 7. uri.

  1. razred:
DAN URA UČITELJ
PONEDELJEK

5.45–7.45

7.00–7.45

Ksenija Pavlič

Maja Gale

TOREK

5.45–7.45

7.00–7.45

Anja Strle

Vesna Strašek

SREDA

5.45–7.45

7.00–7.45

Teja Debevec

Nataša Strah

ČETRTEK

5.45–7.45

7.00–7.45

Teja Debevec

Anja Strle

PETEK

5.45–7.45

7.00–7.45

Teja Debevec

Nataša Strah

 

Jutranje varstvo za 2. in 3. razred

Varstvo učencev 2. in 3. razredov s strani MIZŠ ni del javne službe, ki jo financira MIZŠ. Uvrstiti ga moramo v del nadstandardne dejavnosti.

Za namen izvajanja jutranjega varstva za učence 2. in 3. razreda  bomo sistemizirali delovno mesto strokovni delavec V.

Delovni čas bo ob delovnih dneh, in sicer od 5.45 do 7.45 zjutraj, razen ob šolskih počitnicah in prostih šolskih dnevih.

Določen bo pavšalni znesek na učenca za oddelek jutranjega varstva za celotno šolsko leto od pričetka delovanja oddelka do konca šolskega leta, ki ga bodo starši mesečno poravnali po predhodno izdanih položnicah.

Starši podpišejo pogodbo za dobo celotnega šolskega leta oz. od pričetka delovanja oddelka.

Izpis iz oddelka med letom ni možen, morebitne odsotnosti učencev se ne bodo upoštevale.

 

Dostopnost