Svetovalna služba

Psihologinja:

Mateja Dolinar, psihologinja, tel. 01 75-72-508, e-mail: mateja.dolinar4@guest.arnes.si
Maja Gale, socialna delavka, tel. 01 75-72-508, e-mail: maja.gale@guest.arnes.si


DSP
Specialne pedagoginje:
Janja Kavčič
janja.kavcic@guest.arnes.si
Tel.:    01 75-72-519


Olga Pogačnik Janežič
olga.pogacnik-janezic@guest.arnes.si


Katarina Filipič
katarina.filipic@guest.arnes.si


Špela Cizl
spela.cizl@guest.arnes.si


Simona Tomše
simona.tomse@guest.arnes.si


Neja Frbežar
neja.frbezar@guest.arnes.si


Simona Zaletel
simona.zaletel@guest.arnes.si


Dostopnost