Psihologinja:
Špela Cizl Tel.:    01 75-72-508
spela.cizl@guest.arnes.si
Nadomešča jo:
Ana Dvoršak
ana.dvorsak@guest.arnes.si

Specialne pedagoginje:
Janja Kavčič Tel.:    01 75-72-519
Olga Pogačnik Janežič
Simona Zaletel
Katarina Filipič