Projekt Kamišibaj je namenjen učencem 5. b razreda. Ta dejavnost izhaja z Japonske (kami pomeni papir, šibaj pa gledališče). Učiteljici bova izbrali pravljico, jo obravnavali in učenci jo bodo ilustrirali. Učenci bodo pravljico pripovedovali na odru in vzporedno s pripovedovanjem menjali slike/ilustracije. Slike/ilustracije prikazujejo pomembne dogodke v zgodbi. Izvirnost risanja ter sugestivnost pripovedovanja potegneta gledalca globoko v vrtinec dogodkov in razvijata domišljijski svet. Cilji so branje ter likovno in ustno poustvarjanje besedila z uporabo različnih bralnih strategij.

 

Vodja projekta: Alma Leskovic Grošelj