Kamišibaj

Projekt Kamišibaj je namenjen učencem 5. razreda. Ta dejavnost izhaja iz Japonske (kami pomeni papir, šibaj pa gledališče). Učiteljice bomo izbrale pravljice na podlagi projekta NMK, jih obravnavale in učenci jih bodo ilustrirali. Učenci bodo pravljice pripovedovali na odru in vzporedno s pripovedovanjem menjali slike/ilustracije. Slike/ilustracije prikazujejo pomembne dogodke v zgodbi. Izvirnost risanja ter sugestivnost pripovedovanja potegneta gledalca globoko v vrtinec dogodkov in razvijata domišljijski svet.

Cilji so branje in likovno ter ustno poustvarjanje besedila z uporabo različnih bralnih strategij. Učenci pridobivajo veščine na kulturnem in jezikovnem področju, prav tako likovno in glasbeno rastejo ter tako bogatijo svoje znanje. Projekt in interesna dejavnost Kamišibaj je povezan z našo malo knjižnico, ki je namenjena promociji bralne kulture sodobnih evropskih avtorjev in ilustratorjev, ki so uveljavljeni v domovini, ne pa nujno v drugih evropskih državah.

 

Vodja projekta: Alma Leskovic Grošelj

 

Dostopnost