Šolski sklad

Osnovni namen Šolskega sklada je pomoč otrokom iz socialno šibkejših družin. Zbrana (donirana) sredstva bomo namenil, v prvi vrsti, vsem tistim otrokom, ki zaradi finančne stiske ne morejo spremljati osnovnega in razširjenega učnega programa. Sredstva lahko šolski sklad nameni tudi financiranju nadstandardne opreme in dejavnosti, ki se ne financirajo iz proračuna.

Upravni odbor Šolskega sklada sestavljajo predstavniki šole in vrtca ter starši (šola, vrtec), pri čemer večino članov predstavljajo starši. S takšno sestavo Šolskega sklada je zagotovljeno, da sklad dejansko zasleduje potrebe učencev. Vsi člani svojo funkcijo opravljamo na prostovoljni osnovi.

Vsak podarjeni € bo zlata vreden in bo dosegel vse tiste naše otroke, ki jih je finančna stiska v družini postavila v neenakopraven položaj s sovrstniki.

Upravni odbor Šolskega sklada se Vam iskreno zahvaljuje za vaše prispevke.

ePošta: solski-sklad-borovnica@guest.arnes.si

 

Dostopnost