ZDRAVNIŠKI IN ZOBOZDRAVNIŠKI PREGLEDI 1 5

Prihajajoči zdravniški sistematski pregledi (Zdravstveni dom Vrhnika)
1. a: 15. 2. 2023

1. b: 22. 2. 2023

1. c: 1. 3. 2023

Prihajajoči zobozdravniški pregledi za razredno stopnjo:
3. a: 3. 3. 2023, ob 8h

3. b: 3. 3. 2023 ob 9h

4. a.: 20. 1. 2023 ob 8h

4. b: 24. 2. 2023 ob 8h

4. c: 24. 2. 2023 ob 9h

5. b.: 6. 1. 2023 ob 8h

5. c: 13. 1. 2023 ob 8h

Za učence od 1. do 5. razreda bodo v šoli izvedli še nekaj kontrol zobnega plaka:
1. razred: 9. 12. 2022, 27. 1. 2023 in 14. 4. 2023

2. razred: 28. 11. 2022, 23. 1. 2023, 13. 2. 2023, 8. 5. 2023

3. razred: 21. 11. 2022, 2. 12. 2022, 20. 2. 2023, 17. 4. 2023

4. razred: 25. 11. 2022, 2. 12. 2023, 17. 2. 2023, 5. 5. 2023

5. razred: 16. 2. 2023, 3. 4. 2023


PREDAVANJA V OKVIRU ZDRAVSTVENE IN ZOBOZDRAVSTVENE PREVENTIVE V ŠOLI

V šoli bodo potekala 45minutna predavanja v okviru zdravstvene vzgoje:
5. razred, Zasvojenost: 29. 3. 2023

Potekala bodo tudi 45minutna predavanja v okviru zobozdravstvene vzgoje:
1. razred: 6. 3. 2023

2. razred: 10. 3. 2023

4. razred: 27. 3. 2023

5. razred: 17. 3. 2023

ZDRAVNIŠKI IN ZOBOZDRAVNIŠKI PREGLEDI 6 9

Prihajajoči zdravniški sistematski pregledi (Zdravstveni dom Vrhnika)
6. c: 30. 3. 2023

PREDAVANJA V OKVIRU ZDRAVSTVENE IN ZOBOZDRAVSTVENE PREVENTIVE V ŠOLI

V šoli bodo potekala 45minutna predavanja v okviru zdravstvene vzgoje:

7. razred, Pozitivna samopodoba in stres: 24. 3. 2023
Potekala bodo tudi 45minutna predavanja v okviru zobozdravstvene vzgoje:

7. razred: 28. 3. 2023

9. razred: 13. 3. 2023