Razrednik : Deša Stojanovič       desa.stojanovic@guest.arnes.si

Prosim, da vsa pomembna obvestila, sporočila ,zapišete otroku v beležko. HVALA

 

GOVORILNE URE 2021/2022

DOPOLDANSKE govorilne ure – vsako sredo od  10.00- 10.40 v zbornici RS  po predhodni najavi

Tehnični dan-merjenje na prostem


Prijetno s koristnim smo tretješolci obeležili pohod in poskrbeli,da je bila pot za nami in pred nami čista.Vsi smo pridno delali in prehodili dobršen del Borovnice.Na koncu pa smo se igrali na igrišču na Dolu.Vsem se zahvaljujem.Bilo je lepo.Razredniki 3.razredov


TJA: Tatjana Maksimović

POUK NA DALJAVO TJA

3.razred 22.teden

3.b

Thanksgiving Day

Pozdravljeni učenci 3


RAZPORED SKUPNIH POPOLDANSKIH GOVORILNIH UR

POPOLDANSKE GOVORILNE URE: 14. 10., 18. 11., 13.1., 17. 3., 12.5. od 16. do 17.30 ure


Spoštovani!

Pošiljam besedilo za objavo na spletnih straneh 3.razredov:

V tretjem razredu učenčevo znanje ocenjujemo s številčnimi ocenami. Načini ocenjevanja so ustni. Predvidene so vsaj tri ocene v šolskem letu. Poudarek učenja je na razvijanju poslušanja in slušnega razumevanja ter govoru.

Učenci redno rešujejo domače naloge, imajo urejene zvezke, vse zapiske ter delovne liste. Poleg tega učenci morajo sodelovati pri aktivnostih in ne motiti pouka.

Govorilne ure: ob četrtkih, ob 10.45-11.30h.    E-naslov: tatjana.maksimovic@guest.arnes.si

                                                                                                     Učiteljica TJA: Tatjana Maksimović

Pozdravljeni učenci 3


BRALNA ZNAČKA         

Z bralno značko bomo pričeli v mesecu oktobru. Navodila sledijo.

CANKARJEVA BRALNA ZNAČKA   

Bralno značko boš opravil, ko boš prebral tri knjige in se naučil dve pesmici z najmanj tremi kiticami in naredil naloge, ki ti jih bo pripravila učiteljica.

Knjige si lahko izposodiš tudi v šolski knjižnici.

SEZNAM KNJIG:

  1. Makarovič: slikanica po izbiri
  2. Nostlinger: poljubna knjiga iz zbirke Franceve zgodbe ali iz zbirke Mini
  3. Muck: poljubna knjiga iz zbirke Anica
  4. Š. Žmavc: poljubni dve pesmici iz pesniške zbirke Živa hiša ali Mižekmiž