Razrednik : Deša Stojanovič       desa.stojanovic@guest.arnes.si

Prosim, da vsa pomembna obvestila, sporočila ,zapišete otroku v beležko. HVALA

 

GOVORILNE URE 2021/2022

DOPOLDANSKE govorilne ure – vsako sredo od  10.00- 10.40 v zbornici RS  po predhodni najavi

TJA: Tatjana Maksimović

POUK NA DALJAVO TJA

3.razred 22.teden

3.b

Thanksgiving Day

Pozdravljeni učenci 3


POUK NA DALJAVO – 3.b razred

sreda, 17.11.2021


Kdaj: vsak dan ob 8.30

Povezava, da ZOOM-a:

https://arnes-si.zoom.us/j/98568921375?pwd=V1R3WnJ1ZXNENHFUOHE5Wkd2YlpmZz09

Meeting ID: 985 6892 1375

Geslo (passcode): 3B


RAZPORED SKUPNIH POPOLDANSKIH GOVORILNIH UR

POPOLDANSKE GOVORILNE URE: 14. 10., 18. 11., 13.1., 17. 3., 12.5. od 16. do 17.30 ure


OCENJEVANJE ZNANJA (oktober, november)

SLOVENŠČINA –

USTNO OCENJEVANJE

 

 

Do 29.10.2021

 

Učna snov:

GOVORNI NASTOP – OPIS PROSTORA

(učenci so prejeli pisne usmeritve, navodila)

SPOZNAVANJE OKOLJA –

USTNO OCENJEVANJE

 

(ustno preverjanje   teden dni prej)

od 5.11. 2021  dalje

 

Učna snov:

UČIMO SE, UČNE NAVADE, POKLICI IN HOBIJI, SODELUJEMO IN SI POMAGAMO, PROMET

 

Za učenje bodo v pomoč vprašanja, ki bodo v zvezku ter uporaba učbenika.

 

MATEMATIKA –

USTNO OCENJEVANJE 

 

 

 

od 18.10. 2021 dalje

Učna snov:

NAREK in BRANJE ŠTEVIL DO 100, ŠTETJE DO 100, RAČUNI SEŠTEVANJA IN ODŠTEVANJA  S PREHODOM, BESEDILNE NALOGE

 

Za učenje je v pomoč  zvezek, učni listi  in delovni zvezek.

 

GLASBENA UMETNOST – USTNO OCENJEVANJE

 

od 10. 11. 2021 dalje Glasbeni besednjak (solist, orkester, poklici v glasbi), petje znanih pesmi, ritmična izreka
ŠPORT – PRAKTIČNO DELO OKTOBER

Vzdržljivostni tek  5 min

 

 

Borovnica, 4. 10. 2021                                                              razredničarka Deša Stojanovič


OBVESTILO

Govorilne ure za 3. B razred bodo v četrtek, 14.10. od 16.00- 17.30 v matični učilnici 3.b razreda.

Prosim, da  prijavo napišete otroku v beležko, lahko pa me kontaktirate tudi po mailu ali telefonu.                Lp Razrednik


OBVESTILO

Sistematski pregled za učence 3. B razreda bo v torek, 19.10. v ZD Vrhnika.

Pred šolo se zberemo ob 7.40. Vrnili se bomo do 13.00 ure.

Učenci morajo s seboj imeti zdravstvene izkaznice, knjižice o cepljenju, izpolnjene liste( ŠE DOBITE).

Deša Stojanovič


Spoštovani!

Pošiljam besedilo za objavo na spletnih straneh 3.razredov:

V tretjem razredu učenčevo znanje ocenjujemo s številčnimi ocenami. Načini ocenjevanja so ustni. Predvidene so vsaj tri ocene v šolskem letu. Poudarek učenja je na razvijanju poslušanja in slušnega razumevanja ter govoru.

Učenci redno rešujejo domače naloge, imajo urejene zvezke, vse zapiske ter delovne liste. Poleg tega učenci morajo sodelovati pri aktivnostih in ne motiti pouka.

Govorilne ure: ob četrtkih, ob 10.45-11.30h.    E-naslov: tatjana.maksimovic@guest.arnes.si

                                                                                                     Učiteljica TJA: Tatjana Maksimović

Pozdravljeni učenci 3


POMEMBNA OBVESTILA

 

Vabilo na 1. roditeljski sestanek, ki bo v TOREK, 14.9.2021 ob 17.30 v matični učilnici 3. b razreda- zgornje nadstropje stare šole.

Prosim, da se držite ukrepov, ki jih predpisuje NIJZ.

 

Dnevni red:

Plavalno opismenjevanje za 3.razred,
predstavitev dela v 3.razredu,
izvolitev predstavnikov za svet staršev,
razno

Vabljeni


BRALNA ZNAČKA         

Z bralno značko bomo pričeli v mesecu oktobru. Navodila sledijo.

CANKARJEVA BRALNA ZNAČKA   

Bralno značko boš opravil, ko boš prebral tri knjige in se naučil dve pesmici z najmanj tremi kiticami in naredil naloge, ki ti jih bo pripravila učiteljica.

Knjige si lahko izposodiš tudi v šolski knjižnici.

SEZNAM KNJIG:

  1. Makarovič: slikanica po izbiri
  2. Nostlinger: poljubna knjiga iz zbirke Franceve zgodbe ali iz zbirke Mini
  3. Muck: poljubna knjiga iz zbirke Anica
  4. Š. Žmavc: poljubni dve pesmici iz pesniške zbirke Živa hiša ali Mižekmiž