TOM telefon potuje

TOM telefon je anonimni, brezplačni in zaupni telefon za otroke ter mladostnike, ki nudi čustveno oporo otrokom in mladim.

Znotraj projekta »Tom potuje, otroke obiskuje« bo TOM nahrbtnik med 4. 10. in 11. 10. 2022 gostoval tudi na naši šoli. Na delavnicah o TOM telefonu vam bomo predstavili delovanje svetovalnega telefona. Radi bi vam sporočili, da nobena težava ni prevelika ali premajhna za pogovor.

Na kratko o TOM telefonu (več v zgibanki):
Svetovanje TOM telefona poteka preko telefona in tudi preko elektronske pošte ter
spletne klepetalnice. Svetovanje je anonimno, zaupno in brezplačno.
Brezplačna telefonska številka TOM telefona (116 111) je dosegljiva vsak dan med 12.
in 20. uro
. Kadarkoli jim lahko pišete tudi na elektronski naslov tom@zpms.si ali svojo
težavo s svetovalnim delavcem delite v spletni klepetalnici na povezavi www.e-tom.si.

TOM – telefon za otroke in mladino
Namenjen je vsem otrokom in mladostnikom, ki imajo težave.
Vsak dan od 12. do 20. ure.

MLADI MLADIM
Svetujejo in poslušajo mladi.
Tel. 01 510 16 75
Od ponedeljka do petka od 15. do 17. ure.

CENTER ZA MENTALNO ZDRAVJE
Za vse, ki bi radi prekinili z drogo.
Tel. 01 540 20 30, Zaloška 29, Ljubljana
Telefon od 9. do 9.30 in od 13. do 13.30.
Ob delavnikih od 8. do 14. ure, v nujnih primerih tudi popoldan.

ZDRUŽENJE PROTI SPOLNEMU ZLORABLJANJU
Tel. 080 2880, Torek in sreda od 17. do 20. ure.

ZAUPNI TELEFON ZATE
Tel. 01 2349783
Vsak dan od 16. do 22. ure.

Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije (MISS),
Kunaverjeva 2-4,
Ljubljana, tel. 01 510 16 70

Dispanzer za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine.
Posvetovalnica za mlade,

Metelkova 9, Ljubljana. (od 7. do 13. ure, ponedeljek od 14. do 19. ure)
tel. 01 47 23 700

Ginekološka klinika Ljubljana,
Šlajmerjeva 2, ginekološko svetovanje za mlade,
tel. 01 543 20 00 (dogovor po telefonu vsak dan od 8. do 14. ure)

UP, Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem,
Miklošičeva 16, Ljubljana, tel 01 434 25 70

ZIDA, Kotnikova 2, Ljubljana
pomoč pri odločitvi za določen poklic, poklicno svetovanje, tel. 01 43 94 950

Klic v duševni stiski tel. 01 520 99 00

SOS telefon za žrtve nasilja tel. 080 11 55

SAMARIJAN, klic v duševni stiski,
(dan in noč, vse dni v letu)