Za starše

Nekateri RODITELJSKI SESTANKI imajo že določen čas izvedbe in vsebino. Okvirne teme naj bi bile: v septembru predstavitev dela šole vsem staršem, v novembru predavanje ali delavnica za starše z izobraževalno vsebino in pred koncem šolskega leta, predvsem na razredni stopnji, družabno srečanje učencev, učiteljev in staršev.

Na roditeljske sestanke pa boste povabljeni tudi ob drugih priložnostih, ko se bomo pogovarjali o šoli v naravi, valeti, odločanju za poklic,…

OBVESTILA

Dostopnost