Subvencije

VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV ZA SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI

Sofinanciranje

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MVI) ter Občina Borovnica prispevata sredstva za sofinanciranje šole plavanja, šole smučanja ter šole za življenje. Sredstva so namenjena za vse učence, ki se udeležijo šole v naravi.

 

Subvencioniranje

Subvencije so namenjene socialno ogroženim. Starši z nižjimi osebnimi dohodki lahko vložijo vlogo za finančno pomoč pri plačilu naslednjih šol v naravi: šola plavanja, šola smučanja ter Šola za življenje. Finančna sredstva zagotavljata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Občina Borovnica.

Šola pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi upošteva naslednje kriterije:

  • prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
  • višina dohodkov na družinskega člana,
  • višina otroških dodatkov,
  • brezposelnost staršev,
  • dolgotrajna bolezen v družini,
  • dolgotrajnejši socialni problemi in
  • druge specifike v družini.

Postopek dodelitve:

Starši pravico do subvencionirane šole v naravi uveljavljajo prostovoljno. Vlogo posredujejo pisno na obrazcu do odhoda učencev v šolo v naravi.

Postopek dodelitve ali zavrnitve upravičenosti do subvencije, obveščanje staršev ter varstvo pravic so zapisani v Kriterijih za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, ki se uporabljajo skupaj s Pravilnikom o financiranju šole v naravi.

 

Kriterije za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica in vlogo za dodelitev subvencioniranja šole v naravi najdete na šolski spletni strani.

Dostopnost