Ekološke vsebine zajemajo več različnih dejavnosti oz. projektov, v katere se vključujejo učenci, učitelji, strokovni delavci, tehnično osebje, strokovnjaki in predstavniki lokalnih oblasti. Vsebine so namenjene načrtnemu okoljskemu osveščanju in izobraževanju. Namen eko vsebin je osveščanje, zavest in skrb za človeka. Vsebine, vključno z varovanjem zdravja, gradijo medsebojne in medgeneracijske odnose ter skrbijo za okolje in naravo.

V šolskem letu 2022/2023 se bo šola zopet priključila državnemu programu Šolski ekovrtovi, ki ga vodi oz. koordinira društvo Šolski ekovrtovi. V programu bodo učenci spoznavali pridelovanje hrane na ekološki način, pridelavo in predelavo zelišč ter sodelovali z lokalnimi ekološkimi društvi in posamezniki ter ostalimi delavci šole.

 

Mentorici: Mateja Praprotnik Lesjak in Karmen Turšič