Ekološke vsebine zajemajo več različnih dejavnosti oz. projektov, v katere se vključujejo učenci, učitelji, strokovni delavci, tehnično osebje, strokovnjaki in predstavniki lokalnih oblasti. Vsebine so namenjene načrtnemu okoljskemu osveščanju in izobraževanju. Namen eko vsebin je osveščanje, zavest in skrb za človeka. Vsebine, vključno z varovanjem zdravja, gradijo medsebojne in medgeneracijske odnose ter skrbijo za okolje in naravo.

 

NALOGE, AKTIVNOSTI IZVAJALCI NAČIN, KRAJ IZVEDBE UČITELJ/MENTOR/
KOORDINATOR
ČAS IZVEDBE
Eko dan

 

Vsi razredi

 

Delavnice Vodja za RS:
Nina Oblak

Vodja za PS:
Tanja Plohl

April 2022
Bitea, d. o. o.: zbiralna akcija rabljenih kartuš, trakov, tonerjev in mobitelov Vsi razredi Določeno zbirno mesto Koordinatorica: Janja Kavčič Celo šolsko leto
Komunalno podjetje Vrhnika: zbiranje baterij Vsi razredi Določeno zbirno mesto Koordinatorica: Janja Kavčič Celo šolsko leto
Društvo Vesele nogice: zbiranje plastičnih zamaškov Vsi razredi Določeno zbirno mesto Razredniki,
koordinatorja
Celo šolsko leto
Ločeno zbiranje odpadkov Vsi razredi Določeno zbirno mesto Razredniki,
koordinatorja
Celo šolsko leto
Skrb za šolski vrt Vrtnarski krožek

Šolski sadovnjak,

šolski vrt

Karmen Turšič, Nataša Strah, Nina Oblak, Sabina Ferbežar,

Mateja Praprotnik Lesjak

Celo šolsko leto
Zbiralna akcija odpadnega papirja 9. razreda Šolsko parkirišče Razrednika in sorazrednika 2-krat letno
Priprava zdrave hrane 6. razred Gospodinjstvo Mentor:
Simon Lukan
Med šolskim letom

 

Šolska shema

 

Vsi razredi 1-krat tedensko ob sredah Koordinator:
Simon Lukan
Celo šolsko leto
Tradicionalni slovenski zajtrk Vsi razredi 1-krat letno Koordinator:
Simon Lukan
November 2021

Občina Borovnica:

Čistilna akcija

Prostovoljci Okolica šole in vrtca Karmen Turšič, Nataša Strah, Nina Oblak, Sabina Ferbežar, Mateja Praprotnik Lesjak Marec 2022