Ekološke vsebine

Ekološke vsebine

Ekološke vsebine zajemajo več različnih dejavnosti oz. projektov, v katere se vključujejo učenci, učitelji, strokovni delavci, tehnično osebje, strokovnjaki in predstavniki lokalnih oblasti. Vsebine so namenjene načrtnemu okoljskemu osveščanju in izobraževanju. Namen eko vsebin je osveščanje, zavest in skrb za človeka. Vsebine, vključno z varovanjem zdravja, gradijo medsebojne in medgeneracijske odnose ter skrbijo za okolje in naravo.

 

AKTIVNOSTI razred NAČIN, KRAJ IZVEDBE VODJA ČAS IZVEDBE
Eko dan

 

Vsi razredi

 

Delavnice

Staša Juršič in razredniki (RS)

Janja Kavčič, Olga Pogačnik Janežič (PS)

April 2024
Bitea, d. o. o.: zbiralna akcija rabljenih kartuš, trakov, tonerjev in mobitelov Vsi razredi Določeno zbirno mesto Mitja Zotti in razredniki Celo šolsko leto
Komunalno podjetje Vrhnika: zbiranje baterij Vsi razredi Določeno zbirno mesto Mitja Zotti in razredniki Celo šolsko leto
Društvo Vesele nogice: zbiranje plastičnih zamaškov Vsi razredi Določeno zbirno mesto Razredniki Celo šolsko leto
Ekološki vrt 1. in 4. razred Večkrat letno Karmen Turšič, Mateja Praprotnik Lesjak Celo šolsko leto
Ločeno zbiranje odpadkov Vsi razredi Določeno zbirno mesto Razredniki,
koordinatorja
Celo šolsko leto
Zbiralna akcija odpadnega papirja 9. razred Šolsko parkirišče Zala Rupnik, Saša Bohorč 2-krat letno
Priprava zdrave hrane 6. razred Gospodinjstvo Simon Lukan Med šolskim letom

 

Šolska shema

 

Vsi razredi 1-krat tedensko ob sredah Vodja šolske prehrane Celo šolsko leto
Tradicionalni slovenski zajtrk Vsi razredi 1-krat letno Vodja šolske prehrane 17. 11. 2023
Skrb za okolico šole Učenci RS Okolica šole in vrtca

Karmen Turšič,

Mateja Praprotnik Lesjak

Celo šolsko leto

 

V šolskem letu 2023/2024 se bo šola zopet priključila državnemu programu Šolski ekovrtovi, ki ga vodi oz. koordinira društvo Šolski ekovrtovi. V programu bodo učenci spoznavali pridelovanje hrane na ekološki način, pridelavo in predelavo zelišč ter sodelovali z lokalnimi ekološkimi društvi in posamezniki ter ostalimi delavci šole. Mentorici: Mateja Praprotnik Lesjak in Karmen Turšič.

Dostopnost