Ekološke vsebine zajemajo več različnih dejavnosti oz. projektov, v katere se vključujejo učenci, učitelji, strokovni delavci, tehnično osebje, strokovnjaki in predstavniki lokalnih oblasti. Vsebine so namenjene načrtnemu okoljskemu osveščanju in izobraževanju. Namen eko vsebin je osveščanje, zavest in skrb za človeka. Vsebine, vključno z varovanjem zdravja, gradijo medsebojne in medgeneracijske odnose ter skrbijo za okolje in naravo.

 

NALOGE, AKTIVNOSTI IZVAJALCI NAČIN, KRAJ IZVEDBE UČITEU / MENTOR/ KOORDINATOR ČAS IZVEDBE
Eko dan Vsi razredi Delavnice Vodja za RS: Katja Vindiš Vodja za PS: Mojca Gutnik April 2023
Bitea, d. o. o.: zbiralna akcija rabljenih kartuš, trakov, tonerjev in mobitelov Vsi razredi Določeno zbirno mesto Vodje posameznih ekoloških vsebin Celo šolsko leto
Komunalno podjetje Vrhnika: zbiranje baterij

 

Vsi razredi

Določeno zbirno mesto Vodje posameznih ekoloških vsebin Celo šolsko leto
Društvo Vesele nogice: zbiranje plastičnih zamaškov

 

Vsi razredi

Določeno zbirno mesto Razredniki, koordinatorja Celo šolsko leto
Ekološkivrt l. in 4. razred Večkrat letno Karmen Turšič, Mateja Praprotnik Lesjak Celo šolsko leto
Ločeno zbiranje odpadkov Vsi razredi Določeno zbirno mesto Razredniki, koordinatorja Celo šolsko leto
Zbiralna akcija odpadnega papirja 9. razreda Šolsko parkirišče Razrednika in sorazrednika 2-krat letno
Priprava zdrave hrane 6. razred Gospodinjstvo Mentor: Simon Lukan Med šolskim letom
Šolska shema Vsi razredi 1-krat tedensko ob sredah Koordinatorica: Neža Nježič Zajc Celo šolsko leto
Tradicionalni slovenski zaitrk Vsi razredi 1-krat letno Koordinatorica: Neža Niežič Zaic November 2022
Skrb za okolico šole Učenci RS Okolica šole in vrtca Karmen Turšič, Mateja Praprotnik Lesjak Marec 2023

 

V šolskem letu 2022/2023 se bo šola zopet priključila državnemu programu Šolski ekovrtovi, ki ga vodi oz. koordinira društvo Šolski ekovrtovi. V programu bodo učenci spoznavali pridelovanje hrane na ekološki način, pridelavo in predelavo zelišč ter sodelovali z lokalnimi ekološkimi društvi in posamezniki ter ostalimi delavci šole.

 

Mentorici: Mateja Praprotnik Lesjak in Karmen Turšič