Številne raziskave po svetu in pri nas so pokazale, da sodelovanje staršev s šolo ugodno vpliva na učenčev vzgojno-izobraževalni napredek in hkrati tudi socializacijski proces. Z odprtostjo šole so lahko staršem dostopne vse informacije o otroku, vključno z vpogledom v pedagoški proces.

Ko na začetku šolskega leta pogosto razmišljamo o tem, kaj in kako v tem letu, se zavedamo, da je dobro organiziranje šolskega dela odvisno tudi od motivacije staršev.

Oblike sodelovanja – govorilne ure

Govorilne ure so del učiteljeve obveze. Praviloma se izvajajo  eno uro  tedensko (individualna govorilna ura) in tri skupne govorilne ure v enem redovalnem obdobju. Govorilne ure so namenjene učencem in staršem.