Govorilne ure

Številne raziskave po svetu in pri nas so pokazale, da sodelovanje staršev s šolo ugodno vpliva na učenčev vzgojno-izobraževalni napredek in hkrati tudi socializacijski proces. Z odprtostjo šole so lahko staršem dostopne vse informacije o otroku, vključno z vpogledom v pedagoški proces.

Ko na začetku šolskega leta pogosto razmišljamo o tem, kaj in kako v tem letu, se zavedamo, da je dobro organiziranje šolskega dela odvisno tudi od motivacije staršev.

 

Oblike sodelovanja – govorilne ure

Govorilne ure so del učiteljeve obveze. Praviloma je to ena ura na teden (individualna govorilna ura) ter skupne govorilne ure. Tri skupne govorilne ure načrtujemo v prvem redovalnem obdobju ter dve skupni govorilni uri v drugem redovalnem obdobju. Govorilne ure so namenjene učencem in staršem. Glede na razmere COVID-19 se bodo mesečne govorilne ure izvajale v skladu z navodili pristojnih institucij..

 

 

Dostopnost