RAZRED RAZREDNIK SORAZREDNIK
1. a Karmen Turšič Teja Debevec
1. b Polona Pogačar Janja Kunstelj
2. a Staša Juršič Denija Marmilić Peršič
2. b Marinka Šivec Marika Prošek
2. c Nataša Strah Igor Abram
3. a Deša Stojanovič Polona Zupančič
3. b Barbara Skopec Černigoj Sara Malečkar
3. c Nina Oblak Mateja Kovačič
4. a Ksenija Pavlič Tinka Majaron
4. b Sabina Ferbežar Darjan Geohelli
4. c Alma Leskovic Grošelj Janja Kavčič
5. a Mateja Praprotnik Lesjak Saša Bohorč
5. b Slađana Zvizdalo Simona Zaletel
5. c Vesna Strašek Saša Bohorč
6. a Zala Rupnik Katarina Fekonja
6. b Tina Vahčič Miriam Svete
7. a Nataša Lipovšek – Hrga Simona Zaletel
7. b Tanja Plohl Olga Pogačnik Janežič
8. a Edita Gradišar Tinka Majaron
8. b Helena Svete Hladnik Katarina Filipič
9. a Simon Lukan Simona Trček
9. b Neža Gaberšček Demšar Klemen Jevnikar