ODDELEK RAZREDNIK SORAZREDNIK
1.a Karmen Turšič Tina Vahčič
1.b Polona Pogačar Sara Malečkar
1.c Nataša Strah Teja Debevec
2.a Marinka Šivec Sabina Ferbežar
2.b Dajana Jovanovič Tatjana Maksimović
 2.c Staša Juršič Vesna Sever Borovnik
3.a Barbara Skopec Černigoj Mateja Kovačič
3.b Deša Stojanović Polona Zupančič
4.a Anja Strle Simona Zaletel
4.b Mateja Praprotnik Lesjak Maja Gale
4.c Vesna Strašek Katarina Filipič
5.a Lara Logar Špela Cizl
5.b Alma Leskovic Grošelj Igor Abram
 5.c Ksenija Pavlič Igor Abram
6.a Simona Lukan Helena Svete Hladnik
6.b Klemen Jevnikar Miriam Svete
6.c Neža Gabršček Demšar Edita Gradišar
7.a Klemen Stojanovič Simona Tomše
7.b Darjan Geohelli Andreja Dragovan
7.c Katarina Fekonja Janja Kavčič
8.a Zala Rupnik Katja Vindiš
8.b Saša Bohorč Simona Trček
9.a Nataša Lipovšek – Hrga Mojca Gutnik
9.b Tanja Plohl Olga Pogačnik Janežič