RAZRED RAZREDNIK SORAZREDNIK
1. a Karmen Turšič Teja Debevec
1. b Polona Pogačar Janja Rožanc
1. c Staša Juršič Igor Abram
2. a Nina Oblak Denija Marmilić Peršič
2. b Marinka Šivec Polona Zupančič
3. a Barbara Skopec Černigoj Jernej Spruk
3. b Deša Stojanovič Tatajana Maksimović
3. c Nataša Strah Mateja Kovačič
4. a Sabina Ferbežar Katja Vindiš
4. b Mateja Praprotnik Lesjak Sara Malečkar
4. c Vesna Strašek Andreja Pavlovčič
5. a Ksenija Pavlič Špela Cizl
5. b Lara Beličič Janja Kavčič
5. c Alma Leskovic Grošelj Simona Tomše
6. a Klemen Stojanovič Klemen Jevnikar
6. b Darjan Geohelli Neža Gaberšček Demšar
6. c Katarina Fekonja Janja Kavčič
7. a Zala Rupnik Simon Lukan
7. b Saša Bohorč Tina Vahčič
8. a Nataša Lipovšek – Hrga Mojca Gutnik
8. b Tanja Plohl Olga Pogačnik Janežič
9. a Edita Gradišar Miriam Svete
9. b Helena Svete Hladnik Katarina Filipič