Razredniki in sorazredniki

ODDELEK RAZREDNIK NADOMESTNI RAZREDNIK MATIČNA UČILNICA
1.a Karmen Turšič Tina Vahčič A1
1.b Polona Pogačar Janja Rožanc A2
1.c Nataša Strah Vesna Sever Borovnik A4
2.a Juršič Staša Barbara Majcen B4
2.b Dajana Jovanovič Denija Marmilić Peršič B1
2.c Marinka Šivec Sabina Ferbežar A3
3.a Deša Stojanović Katarina Filipič C1
3.b Petra Pervinšek Polona Zupančič B3
3.c Barbara Skopec Černigoj Tatjana Maksimovič C2
4.a Anja Strle Simona Zaletel B2
4.b Mateja Praprotnik Lesjak Maja Gale C4
5.a Lara Logar Mateja Kovačič E1
5.b Alma Leskovic Grošelj Igor Abram E2
5.c Vesna Strašek Neja Frbežar C3
6.a Helena Svete Hladnik Manca Sladoje TJA
6.b Andreja Dragovan Tanja Plohl MAT2
6.c Edita Gradišar Andreja Župec NAR
7.a Simon Lukan Olga Janežič Pogačnik FIZ
7.b Klemen Jevnikar Miriam Svete TIT
7.c Katja Vindiš Teja Debevec SLJ3
8.a Klemen Stojanovič Mateja Dolinar MAT1
8.b Darjan Geohelli Alja Repnik LUM
8.c Katarina Fekonja Janja Kavčič SLJ2
9.a Zala Rupnik Nataša Lipovšek – Hrga GEO
9.b Saša Bohorč Simona Trček SLJ1

 

Dostopnost