Šole v naravi

Šola v naravi se realizira v sklopu razširjenega programa šole. Vodje šole v naravi seznanijo starše na roditeljskem sestanku z organizacijo in izvedbo šole v naravi.

Učence bodo v šolo v naravi praviloma spremljali učitelji razredniki in spremljevalci, ki bodo skrbeli za izvedbo športnega dela šole v naravi. Vsaka šola v naravi ima svojega pedagoškega vodjo, ki skrbi za koordinacijo programov.

 

Zaradi dobrega odziva učencev, staršev in učiteljev ter pozitivnih izkušenj bomo tudi v šolskem letu 2023/2024 organizirali vse šole v naravi (razen Šole za življenje) v sodelovanju s Centrom za šolske in obšolske dejavnosti (v nadaljevanju CŠOD). Šolo za življenje pa bomo že tradicionalno izpeljali v Kranjski Gori in je v celoti v organizaciji šole.

Šole v naravi

V šolskem letu 2023/2024  bomo izpeljali šolo v naravi za 5., 6., 8. in 9. razred. Razpored prikazuje spodnja razpredelnica.  

 

VSEBINA RAZRED TERMIN KRAJ VODJA
Šola za življenje 9. razred 12.–15. 9. 2023 Kranjska Gora z okolico Darjan Geohelli
Letna šola v naravi 5. razred 2.–6. 10. 2023 Debeli rtič Igor Abram
Zimska šola v naravi 6. razred 4.–8. 3. 2024 Kope, Lukov dom Zala Rupnik
Prva pomoč 8. razred 22.–26. 4. 2024 Libeliče, CŠOD Ajda Klemen Stojanovič

 

Vse šole v naravi se odvijajo po vnaprej zastavljenem programu. Šole v naravi se udeležuje zelo velik delež naših učencev, finančno precej prispevata MVI (za šolo plavanja) ter Občina Borovnica (šola plavanja, šola smučanja in šola za življenje).

 

Sofinanciranje in subvencioniranje šole v naravi


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MVI) ter Občina Borovnica prispevata sredstva za sofinanciranje šole plavanja, šole smučanja ter šole za življenje. Sredstva so namenjena za vse učence, ki se udeležijo šole v naravi.


Subvencije so namenjene socialno ogroženim. Starši z nižjimi osebnimi dohodki lahko vložijo vlogo za finančno pomoč pri plačilu naslednjih šol v naravi: šola plavanja, šola smučanja ter Šola za življenje. Finančna sredstva zagotavljata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Občina Borovnica.

Šola pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi upošteva naslednje kriterije:

  • prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
  • višina dohodkov na družinskega člana,
  • višina otroških dodatkov,
  • brezposelnost staršev,
  • dolgotrajna bolezen v družini,
  • dolgotrajnejši socialni problemi in
  • druge specifike v družini.

Postopek dodelitve:

Starši pravico do subvencionirane šole v naravi uveljavljajo prostovoljno. Vlogo posredujejo pisno na obrazcu do odhoda učencev v šolo v naravi.

Postopek dodelitve ali zavrnitve upravičenosti do subvencije, obveščanje staršev ter varstvo pravic so zapisani v Kriterijih za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, ki se uporabljajo skupaj s Pravilnikom o financiranju šole v naravi.

 

Kriterije za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica in vlogo za dodelitev subvencioniranja šole v naravi najdete na šolski spletni strani.

Dostopnost