Šola v naravi se realizira v sklopu razširjenega programa šole. Razredniki starše na roditeljskem sestanku seznanijo z organizacijo in s časovno izvedbo šole v naravi.

Učence bodo v šolo v naravi praviloma spremljali učitelji razredniki in spremljevalci, ki bodo skrbeli za izvedbo športnega dela šole v naravi. Vsaka šola v naravi ima svojega pedagoškega vodjo, ki skrbi za koordinacijo programov.


 

Šole v naravi v šolskem letu 2021/2022

V šolskem letu 2021/2022  želimo realizirati šole v naravi za učence 5., 6., 7., 8. in 9. razredov. Zaradi izpada zimske šole v naravi v šolskem letu 2020/2021 za učence 6. r. bomo v šolskem letu 2021/2022 organizirali zimsko šolo v naravi tudi zanje. Tako v letošnjem šolskem letu 2021/2022 načrtujemo dodatno šolo v naravi.

Glede na dober odziv v preteklem šolskem letu želimo organizirati tabor za nadarjene učence tudi v tekočem šolskem letu 2021/2022, in sicer v CŠOD Vojsko.

 

RAZ. KRAJ TERMIN VSEBINA PED. VODJA
5. r. Debeli rtič 4. 10.–8. 10. 2021 Letna šola v naravi (plavanje) Igor Abram
6. r. Kope 07. 3.–11. 3. 2022 Zimska šola v naravi (smučanje) Zala Rupnik
7. r. Kope 20. 12.–24. 12. 2021 Zimska šola v naravi (smučanje) Zala Rupnik
8. r. CŠOD Ajda 24. 1.–28. 1. 2022 Teden prve pomoči Nataša Lipovšek – Hrga
9. r. Kranjska Gora 14. 9.–17. 9. 2021 Šola za življenje Klemen Stojanovič
6.–9. r. CŠOD Gorenje 22. 12.–24. 12. 2021 Tabor za nadarjene Klemen Jevnikar