Učence bodo v šolo v naravi praviloma spremljali učitelji razredniki in spremljevalci, ki bodo skrbeli za izvedbo športnega dela šole v naravi. Vsaka šola v naravi ima svojega pedagoškega vodjo, ki skrbi za koordinacijo programov.

Zaradi dobrega odziva učencev, staršev in učiteljev ter pozitivnih izkušenj bomo tudi v šolskem letu 2022/2023 organizirali vse šole v naravi (razen Šole za življenje) v sodelovanju s Centrom za šolske in obšolske dejavnosti (v nadaljevanju: CŠOD). Junija 2022 smo se prijavili na razpis domov CŠOD za vse šole v naravi, razen Šole za življenje, ki jo tradicionalno izvajamo v Kranjski Gori, v celoti v naši organizaciji.

V šolskem letu 2022/2023  želimo realizirati šole v naravi za učence 5., 6., 8. in 9. razredov.

 

RAZ. KRAJ TERMIN VSEBINA PEDAGOŠKI VODJA
5. r. Debeli rtič 3. 10.-7. 10. 2022 Letna šola v naravi (plavanie), Igor Abram
6. r. Kope 06.3.-10. 3. 2023 Zimska šola v naravi (smučanie), Zala Rupnik
8. r. CŠOD Aida 3.4.-7.4. 2023 Teden prve pomoči, Zala Rupnik
9. r. Kranjska Gora 13.9.-16. 9. 2022 Šola za življenje, Darjan Geohelli

 

Vse šole v naravi se odvijajo po vnaprej zastavljenem programu. Šole v naravi se udeležuje zelo velik delež naših učencev, finančno precej prispevata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (za šolo plavanja) ter Občina Borovnica (šola plavanja, šola smučanja in Šola za življenje).