Cankarjeva bralna značka

Bralna značka je oblika dejavnosti, s katero pri učencih razvijamo motivacijo za branje, nadgrajujemo recepcijske sposobnosti, ki jih zasledujemo pri pouku književnosti (identifikacija s književno osebo, razlikovanje glavnih in stranskih književnih oseb, razumevanje različnih problemskih tem v družbi …) ter razširjamo poznavanje književnih zvrsti in vrst.

V šolskem letu 2023/2024 bo v Sloveniji potekala že 64. sezona bralne značke. Učence želimo spodbujati k branju leposlovnih del z željo, da bi izpopolnili tehniko branja ter da bi jim branje postalo vir učenja in užitek. Učence bomo septembra motivirali za branje in sodelovanje v projektu z obiskom avtorja Primoža Suhodolčana.

S projektom bomo začeli 17. 9., na dan zlatih knjig, in zaključili 10. 5., ko je dan smrti Ivana Cankarja, po katerem nosi projekt naslov. S priložnostnimi razstavami bomo v šolski knjižnici predstavljali umetnike letošnje sezone. Devetošolci bodo na valeti prejeli knjižni dar za sodelovanje vseh devet let kot zlati bralci in bralke. Učenci od 1. so 8. razreda, ki bodo prebrali zahtevano število knjižnih del, pa bodo ob koncu  šolskega leta prejeli motivacijsko gradivo (priznanje, v 1., 4. in 7. razredu tudi mapo).

 

Koordinatorica: Miriam Svete

Dostopnost