Bralna značka je oblika dejavnosti, s katero pri učencih razvijamo motivacijo za branje, nadgrajujemo recepcijske sposobnosti, ki jih zasledujemo pri pouku književnosti (identifikacija s književno osebo, razlikovanje glavnih in stranskih književnih oseb, razumevanje različnih problemskih tem v družbi …) ter razširjamo poznavanje književnih zvrsti in vrst.

 

V šolskem letu 2022/2023 bo potekala že 63. sezona bralne značke.

 

PROGRAM DELA:

  1. Predstavitev bralne značke učiteljem in učencem.
  2. Oblikovanje priporočilnih seznamov za branje (eno knjigo na razred, ostale po lastni izbiri).
  3. 9. in 2. 4. oz. 10. 5. so jubilejni dnevi začetka in konca branja.
  4. Obeležitev umetnikov sezone – različnih književnih ustvarjalcev z dejavnostmi v šolski knjižnici.
  5. Razdelitev darilnih knjig za prvošolce, ki jih podari Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS).
  6. Podelitev književnih nagrad zlatim bralcem.
  7. Nabava motivacijskega gradiva pri ZPMS.
  8. Spodbujanje k poletnemu branju – akcija bralci Poletavci, ki jo organizirajo splošne knjižnice v sodelovanju s krajevno knjižnico dr. Marje Boršnik.
  9. Poročilo ob koncu šolskega leta.

 

Mentorica BZ: Miriam Svete