DOBRODOŠLI NA SPLETNI STRANI  3. a

Razredničarka: Barbara Skopec Černigoj

e – naslov: barbara.skopec-cernigoj@guest.arnes.si

INFORMACIJSKA ZLOŽENKA ZA ŠOLSKO LETO 2023-3a


DOPOLDANSKE GOVORILNE URE-> prijava

petek, 3. šolska ura, od 10. 00 do 10. 45 (prijava)

POPOLDANSKE GOVORILNE URE -> prijava

mesečno ob četrtkih, od 16. 00 do 17.30 (prijava)

                                              TERMINI
   13. 10. 2022, 17. 11. 2022, 12. 1. 2023, 9. 3. 2023, 11. 5. 2023

SPROTNA   OBVESTILA (ocenjevanja, dogodki, …)