DOBRODOŠLI NA SPLETNI STRANI 2. A RAZREDA!


Razredničarka: Nina Oblak

nina.oblak@guest.arnes.si

Učiteljica podaljšanega bivanja: Denija Marmilić Peršič

denija.marmilic-persic@guest.arnes.si


Učiteljica angleškega jezika: Katja Vindiš

Na popoldanske govorile ure se lahko prijavite z vpisom v preglednico. –> TUKAJ

katja.vindis@guest.arnes.si

******************************************

Dopoldanske govorilne ure: torek od 8.50 do 9.30

Na dopoldanske govorilne ure se lahko prijavite s predhodno najavo preko e-pošte ali otrokove beležke.

 

Popoldanske govorilne ure: po razporedu (14. 10., 18. 11., 13. 1., 17. 3. in 12. 5.)

Na popoldanske govorile ure se lahko prijavite z vpisom v preglednico. –> TUKAJ

******************************************

TEHNIŠKI DAN 2. RAZRED


ZVOČNA KUHNA – Predstava v kateri smo kuhali zvoke

V četrtek, 4. 11. 2021, smo v drugih razredih kuhali prav posebno hrano. Jedli smo z ušesi, brez pribora, na koncu prireditve pa so bili naši trebuščki kljub kuhanju lačni, naša srca pa napolnjena s čudovito glasbo.

Skladatelj, lutkovni režiser, izdelovalec inštrumentov in pedagog Peter Kus je v predstavi Zvočna kuhna učencem ustvaril okolje zvočnih predstav in jim omogočil sodelovanje in preizkušanje inštrumentov. Po končani predstavi so učenci samostojno izdelali inštrument – žabica. V razredu smo se kmalu za tem počutili, kot da smo v veliki mlaki z žabami. Verjamem, da je bilo ta dan tudi doma tako. 😊

Učenci so v predstavi, preizkušanju inštrumentov in ustvarjanju zelo uživali. Zaželeli so si podobnih predstav v prihodnosti.

Več o predstavi: https://peterkus.net/si/projects/zvocna-kuhna/

Utrinki Zvočne kuhne: VIDEO

Uživali sva tudi razredničarki

Nina in Marinka

Video:

Prenos

Slike:


DELO NA DALJAVO TJA

TJA 2 11.1 – 14.1.2022

TJA2CHRISTMAS

TJA 6.12-10.12

TJA 29.11-3.12

2R POVEZAVE DO PESMIC IN ZGODBIC

2R-SLOVARČEK BESED

Healthyunhealthyfood

WHO TOOK THE COOKIEsonglyrics

TEDEN od 24. 1. 2022 do 28. 1. 2022

Pisane črke j, p, g in f

Pišemo in beremo

PONEDELJEK

SLJ – Pisani črki j in p (priloga)

SLJ – Pisani črki j in p (priloga)

MAT – Seštevam desetice

GUM – Glasbena mandala – ples, igra na inštrumente

ŠPO – Ekipne igre z žogo

TOREK

SLJ – Pisani črki g in f (priloga)

SPO – Iščemo datume na koledarju

LUM – Arhitektura: Oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru – vila Čira-čara

LUM – Arhitektura: Oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru – vila Čira-čara

SREDA

SLJ – Pišemo in beremo (priloga)

SLJ – Pišemo in beremo (priloga)

MAT – Odštevam desetice

ŠPO – Hoja po gredi

ČETRTEK

MAT – Seštevam in odštevam desetice

SLJ – Roberto praznuje – poslušanje neumetnostnega besedila

ŠPO – Stoja na lopaticah

SPO – Prazniki

GUM – Pesem: Kralj Urca

PETEK

MAT – Števila do 100 po enicah

SLJ – Besede z nasprotnim pomenom

SPO – V Prešernovih časih

TEDEN od 17. 1. 2022 do 21. 1. 2022

Pisana črka b

Pisana črka h

Pisana črka k

PONEDELJEK

SLJ – Pisana črka h (priloga)

SLJ – zapis besed in povedi, črka h (priloga)

MAT – Vadim in zbiram snčke (DZ str. 24 in 25)

GUM – Različno dolgi in visoki toni

ŠPO – Štafetne igre v krogu

TOREK

SLJ – Pesem: Kaj je majhno in kaj veliko (Berilo str. 30)

SPO – Letni časi in meseci

LUM – Slikanje: Primarne in sekundarne barve (mešanje barv) – razredni koledar

LUM – Slikanje: Primarne in sekundarne barve (mešanje barv) – razredni koledar

SREDA

SLJ – Govorna vaja (Priprava na govorni nastop – kako govorimo, kakšna je drža telesa, kako sodelujemo s poslušalci …)

SLJ – Govorna vaja (Priprava na govorni nastop – kako govorimo, kakšna je drža telesa, kako sodelujemo s poslušalci …) + zapis v zvezek

MAT – Matematični test – besedilne naloge

ŠPO: Igre z žogo

ČETRTEK

MAT – Števila do 100 po deseticah (štetje po 10, zapis v zvezek – 10 – deset, 20 – dvajset …)

SLJ – Pisana črka k (priloga)

ŠPO – Igre z žogo (dodgeball)

SPO – Zima in sneg – sledi v snegu

GUM – Ocenjevanje + Izdelava vile in tridobni metrum

PETEK

MAT – Števila do 100 po deseticah

SLJ – Pisana črka b (priloga)

SPO – ponavljamo

TEDEN OD 20. 12. DO 24. 12.2021

Pisane črke s, š, z in ž

PON

SLJ – pisana črka s (priloga)

SLJ – pisana črka š (priloga)

MAT – Točka (DZ str. 12)

GUM – ponavljamo pesmice, igramo na Orffova glasbila, imamo razredni koncert

ŠPO – padanje

TOR

SLJ – Kje je snežak? (DZ str. 63)

SPO – Voda – stanja vode (dokončamo)

LUM – Kolaž: simetrija

LUM – Kolaž: simetrija

SRE

SLJ – Pisana črka z (priloga)

SLJ – Pisana črka ž (priloga)

MAT – Glavni in vrstilni števniki (DZ str. 13)

ŠPO – Met loge – Gornja podaja

ČET

MAT – Računam do 20 (DZ str. 14)

SLJ – Berem in pišem pisane črke (priloga)

ŠPO – Štafetne igre z žogo

SPO, GUM – Ogled božičnega filma, risanje, petje

PET

Pri dve uri si bomo ogledali prireditev.

Po prireditvi bomo brali pravljice, se pogovarjali, ustvarjali.

DELO NA DALJAVO – TEDEN od 13. 12. do 17. 12. 2021

Janez Bitenc – ZIMSKO VESELJE
Pisana črka r
Pisana črka v

PONEDELJEK

SLJ – Pisana črka r (priloga)

SLJ – ponovimo pisane črke

MAT – Računam do 20 (trije seštevanci) DZ str. 5 in 6

GUM – Stana Vinšek, Breda Šček: Starka Zima (priloga)

ŠPO – Štafetne igre

TOREK – Športni dan (igre na snegu)

SREDA

SLJ – Ponovim DZ str. 59 in 60

SLJ – Ponovim DZ str. 59 in 60

MAT – Računam do 20 (dva odštevanca) DZ str. 7

ŠPO – Igre po postajah

ČETRTEK

MAT – Računam do 20 DZ str. 8 in 9

SLJ – Na snegu – tvorjenje besedila ob sliki DZ str. 62

ŠPO – Igre z žogo

SPO – Zakladnica znanja, opazovanje narave (priloga)

GUM – Janez Bitenc: Zimsko veselje https://www.youtube.com/watch?v=ordrwG07fNc (besedilo priloga)

PETEK

MAT – Črta DZ str. 10 in 11

SLJ – Pisana črka v (priloga)

SPO – Voda – stanja vode (priloga)

DELO NA DALJAVO – TEDEN OD 6. 12. DO 10. 12.2021

Pisana črka c

Pisana črka č

Pisana črka e

Pisana črka o

PON

SLJ – V hlevu (dokončamo, pregledamo rešitve) DZ str. 55

SLJ – Pisana črka o (priloga)

MAT – Računam do 20 (DZ str. 82, 83)

GUM – Rišem, plešem in pojem (priloga)

ŠPO – Plezanje in plazenje

TOR

SLJ – Včeraj, danes, jutri – časovni prislovi (DZ str. 56 in 57)

SPO – Rastem (priloga)

LUM – Lepljenka: Novoletna jelka

LUM – Lepljenka: Novoletna jelka

SRE

SLJ – Pisana črka c (priloga)

SLJ – Pisana črka č (priloga)

MAT – Računam do 20 (besedilne naloge) DZ str. 84)

ŠPO – Igre na snegu/igre na igrišču

ČET

MAT – Vadim in zbiram sončke (DZ str. 85, 86 in 87)

SLJ – Čigavo je kaj? Pridevniške izpeljanke za svojino (DZ str. 58)

ŠPO – Vlečenje in potiskanje

SPO – Časovni trak (priloga)

GUM – Razdelimo glasbila (priloga) (Pri 1. nalogi učenci nimajo nalepk – glasbilo naj narišejo/napišejo)

PET

MAT – Raziskujem (DZ str. 88) (pripravi 2. del DZ za drug teden)

SLJ – Pisana črka e (priloga)

SPO – Ponovimo (priloga)

DELO NA DALJAVO – TEDEN od 29. 11. 2021 do 3. 12. 2021

Pisane črke N, M in A

PONEDELJEK

SLJ – Pisani črki N in M (priloga)

SLJ – Pisani črki N in M (priloga)

MAT – Geometrijski liki (SDZ str. 74, 75)

GUM – Tiho in glasno – pesem mravljice Mije

ŠPO – Delo po postajah (vodenje žoge, preskakovanje kolebnice, vaje z obročem)

TOREK

SLJ – Pesem: Dvojčka (B/18)

SPO – Pisanje voščilnic za starostnike

LUM – Izdelovanje voščilnic za sejem in za starostnike

LUM – Izdelovanje voščilnic za sejem in za starostnike

SREDA

SLJ – Maček Maco spet doma (SDZ/52, 53)

SLJ – Maček Maco spet doma (SDZ/52, 53)

MAT – Računam do 20 (SDZ/76, 77)

ŠPO – Igre z žogo – dodgeball

ČETRTEK

MAT – Besedilne naloge (SDZ/78, 79)

SLJ – Pisana črka a (priloga)

ŠPO – Elementarne igre z žogo

SPO – Vloge živali (priloga)

GUM – Orkester (igranje na Orffova in lastna glasbila)

PETEK

MAT – Preglednica in prikaz s stolpci (SDZ/80, 81)

SLJ – V hlevu (SDZ/54, 55)

SPO – Skrbimo za živali (priloga)

DELO NA DALJAVO – TEDEN OD 22. 11. DO 26. 11

BOTRA JESEN

Pisana črka i

PONEDELJEK

SLJ: Pisana črka i 

SLJ: Hanina družina – DZ str. 48, 49

MAT: Geometrijska telesa – DZ str. 70, zapis v zvezek (se kotali (okroglo geom. telo), se ne kotali (oglato geom. telo)

GUM: Botra jesen 

ŠPO: Preskakovanje kolebnice

TOREK

Tehniški dan – izdelava novoletnih okraskov

SLIKE IN VAJE – sreda, četrtek, petek

pisana črka i in u vaje
Pisana črka u

SREDA

SLJ – Test (tvorjenje povedi)

SLJ – Lanovo presenečenje (DZ str. 50, 51)

MAT – Figurni prikaz (DZ str. 71)

ŠPO – Vaje z obročem

ČETRTEK

MAT – Črtični prikaz (DZ st. 72)

SLJ – Pisana črka u

ŠPO – Vodenje žoge

SPO – V družini

GUM – Jesen slikarka + Pesem Mravljica Mija

PETEK

MAT – Prikaz z vrsticami (DZ str. 

SLJ – Moj prijatelj Piki Jakob

SPO – V družini izbiramo različne dejavnosti


DELO NA DALJAVO 15.10.2021

2. a razred

DELO NA DALJAVO 14.10.2021

2. a razred

DELO NA DALJAVO 13.10.2021

2. a razred

BESEDILO-Zrcalce