Učenci obveznega izbirnega predmeta Španščina 2 bodo imeli priložnost udeležiti se osnovnošolskega festivala ¡HOLA, CHIC@S! v organizaciji Slovenskega društva učiteljev španščine (SDUŠ). Namen festivala je učencem španščine ne glede na njihovo predznanje ponuditi možnost, da popoldan preživijo v špansko govorečem svetu, doživijo učenje španščine izkustveno, navežejo stike in si izmenjajo izkušnje z vrstniki, ki se španščino učijo na drugih slovenskih osnovnih šolah.

 

Mentorica: Denija Marmilić Peršič