5.C RAZRED

 

SPLETNA STRAN NAŠEGA RAZREDA JE NAMENJENA STARŠEM IN UČENCEM 5.C  RAZREDA. POTRUDILA  SE BOM, DA BOSTE PREKO SPLETA, Z  BESEDO IN SLIKAMI, OBVEŠČENI O VSEH POMEMBNEJŠIH DOGODKIH.


RAZREDNIČARKA . ALMA LESKOVIC GROŠELJ

DOPOLDANSKA GOVORILNA URA : VSAK PETEK, 5.ŠOLSKO URO ( 11.35-12.20 )


URNIK 5.C RAZREDA             

ŠOLSKO LETO: 2021/2022

                                                                      


Učiteljica angleškega jezika: Katja Vindiš

katja.vindis@guest.arnes.si

Na popoldanske govorile ure se lahko prijavite z vpisom v preglednico. –> TUKAJ

******************************************

Dopoldanske govorilne ure: torek od 8.50 do 9.30

Na dopoldanske govorilne ure se lahko prijavite s predhodno najavo preko e-pošte ali otrokove beležke.

 

Popoldanske govorilne ure: po razporedu (14. 10., 18. 11., 13. 1., 17. 3. in 12. 5.)


DOMAČE BRANJE, NAŠA MALA KNJIŽNICA IN CANKARJEVA BRALNA ZNAČKA

CANKARJEVA BRALNA ZNAČKA 5.RAZRED

  • TRI KNJIGE PO LASTNI IZBIRI

PESNIŠKA ZBIRKA SREČKA KOSOVELA (tri pesmice na pamet)

DOMAČE BRANJE :

  • Fran Saleški Finžgar: Gospod Hudournik
  • Seliškar : Bratovščina Sinjega galeba
  • Bauer : Groznovilca v Hudi hosti

Datume bomo določili sproti


NAŠA MALA KNJIŽNICA

Vsak učenec dobi Ustarjalnik. Ustvarjalnike imamo v šoli.

Knjige za CBZ učenci povedo po predhodnem dogovoru z razredničarko.


OCENJEVANJA IN PREVERJANJA ZNANJA

TEKMOVANJA, RAZSTAVE, SLIKE

INTERESNE DEJAVNOSTI

DNEVI DEJAVNOSTI