V skladu z dogovarjanjem z g. Andrejem Klemencem in s sodelovanjem učitelja Darjana Geohellija in učiteljice Saše Bohorč za prihodnje leto načrtujemo obsežnejši projekt v sklopu zgodovinskega krožka.

V poročilu navajam okvirni program v sodelovanju z občino Borovnica. Seveda bo vse odvisno od jesenskih epidemioloških razmer in sodelovanja učencev 8. in 9. razreda.

 1. Spoznavni izlet za člane krožka in njihove družinske člane  z vlakom v Trst. 17. ali 24. 9. 2021. Od Kozine do  Trsta (20 km) jo bomo mahnili po trasi opuščene železniške proge Trst–Kozina, ki poteka nad slikovitim kanjonom reke Glinščice in omogoča čudovit razgled na Trst in Tržaški zaliv. V mestu se bomo okrepčali ter spoznali njegovo zgodovino in si ogledali glavne turistične znamenitosti. Na poti se bomo seznanili tudi z vlogo Trsta kot glavnega pristanišča habsburške monarhije ter gradnjo železnice Dunaj–Trst.
 2. Predavanje Andreja Klemenca o zgodovinskem kontekstu gradnje Borovniškega viadukta. Na predavanju bomo spoznali položaj avstrijskega cesarstva, katerega del so bile tudi slovenske dežele, po koncu napoleonskih vojn, se seznanili, zakaj so vse evropske sile tekmovale pri gradnji železniškega omrežja ter izzive, s katerimi so se soočali na eni strani načrtovalci železniške proge med Dunajem in Trstom, na drugi strani pa mladi cesar Franc Jožef pri odločanju o poteku trase proge.
 3. Vodeni ogled Muzeja Slovenskih železnic v Ljubljani pod vodstvom Bogomira Trohe, upokojenega muzejskega konzervatorja ter nekdanjega strojevodje parnih, dizelskih in električnih lokomotiv. Predstavil nam bo osnovne značilnosti posameznega razvojnega obdobja železniškega prometa in pokazal za vsako obdobje najbolj značilne lokomotive in ostalo tehniko.
 4. Pohod po železniški tehniški dediščini v občin Borovnica za člane krožka in njihove družinske člane. Sprehodili se bomo po trasi opuščene proge med Pakim in Borovnico, na kateri si bomo ogledali čuvajnico 666, edino originalno ohranjeno železniško čuvajnico na progi Dunaj–Trst. Nadaljevali bomo po trasi nemške obvozne proge, se vzpeli do vodovodnega zajetja Malence, ki je bilo prvotno namenjeno zagotavljanju napajanja parnih lokomotiv ter ob trasi opuščenega vodovoda za napajanje lokomotiv prišli do stare postaje. Z razgledišča pri mostu si bomo ogledali Borovniško kotlino, potem pa mimo nekdanje kurilnice in obračališča železniških vozil prečkali železniško progo, si ogledali ostanke nekdanjega kanala za čiščenje lokomotiv ter se po gozdnih stezicah spustili pod Jelenov most. Triurni pohod bomo zaključili z ogledom tematskega parka pri stebru Borovniškega viadukta.
 5. Ogled dveh dokumentarnih filmov o Bohinjski železnici in razgovor o vzporednicah in razlikah pri gradnji Južne železnice in Bohinjske železnice
 6. Ogled kratkega filma »Naš ata« avtorja Matije Jermana, ki govori o njegovem dedu, strojevodji parne lokomotive, in razgovor z Rokom Šmonom, strojevodjo iz Borovnice, o poklicu strojevodje nekoč in danes.
 7. Ogled filma »Ekspres, ekspres« režiserja Igorja Šterka iz leta 1997. Nemi film se v celoti dogaja na postajah Bohinjske železnice in na muzejskem vlaku. Razgovor o doživljanju časa in potovanja z vlakom v primerjavi s potovanjem z osebnim avtomobilom.
 8. Slikarstvo in železnica.  Predavanje Darjana Geohellija o tem, kako je motiv železnice vplival na razvoj slikarstva in predstavitev nekaterih najbolj pomembnih slikarskih del z motivom lokomotive, vlaka ali železnice.
 9. Obisk sedeža Slovenskih železnic – Potniški promet d. o. o. – seznanitev z načrti za razvoj potniškega železniškega prometa v Sloveniji in Evropi.
 10. Železnica in film. O povezavi med železnico in začetki filma, železniških motivih pri kadriranju filma, montaži in filmski naraciji ter predstavitev nekaterih najbolj slavnih filmov, ki se dogajajo na vlaku.
 11. Železnica in glasba. Kako je železnica vplivala na »resno« in »zabavno« glasbo. Popularizacija harmonike in glasbe za harmoniko in razvoj železnic. Razvoj železnic in razvoj pihalnih godb oz. orkestrov. Železnica v simfonični in filmski glasbi.
 12. Nagradni izlet za najbolj prizadevne člane krožka: obisk muzeja Južne železnice v Murzzuschlagu na avstrijskem Štajerskem. Na poti se bomo  ustavili tudi v Gradcu, si ogledali stari del mesta in njegove turistične znamenitosti ter se seznanili s konceptom integriranega javnega prometa v mestu in regiji, ki temelji na železnici.

Vodja zgodovinskega projekta: Saša Bohorč