Dogodki v knjižnici

  


STRIPOVSKA LITERATURA IN KNJIŽNA UGANKA

V februarju so si učenci v šolski knjižnici lahko ogledali razstavo stripov ter se podrobneje spoznali s tovrstno literarno obliko. Predstavili smo novo serijo stripov o Iznogudu, ki jo je  ustvaril avtor zelo priljubljenih stripov o Asterixu in Obelixu Rene Goscinny.

Na temo stripa so bile zastavljene tudi knjižne uganke, ki so jih med obiskom knjižnice lahko reševali učenci. S to nalogo se je spoprijelo kar 50 učenčev in učenk, izmed katerih smo izžrebali tri srečne nagrajence, ki so uspešno rešili uganke in zato prejeli praktične nagrade.


PRVOŠOLČKI S POMOČJO ŠKRATKA PRESTAVLJALI HIŠICO

Decembra 2023 so nas v šolski knjižnici obiskali prvošolčki, s katerimi smo se pogovorili o razstavi, posvečeni pogosto nagrajenemu pisatelju, pesniku in predsedniku Društva Bralna značka Slovenije Marku Kravosu, ki letos praznuje svoj 80. rojstni dan. Učenci so si ogledali knjige, ki jih je avtor napisal in uredil, predstavljene pa so jim bile tudi knjige, v katerih se vsebina vrti okrog pojma hiša in si jih lahko izposodijo v šolski knjižnici. Prisluhnili so branju avtorjeve pesmi, ki nazorno predstavi prinašanje humorja v literaturo, ter opazovali iz papirja oblikovano hišico, ki jo galebi vodijo v daljave, in se spraševali, le kaj bi to pomenilo …

V bralnem kotičku smo izvedli igrico Leti, leti … pri omembi hiše pa nismo imeli enotnega mnenja, kam naj kažejo prstki. Navdušeno smo razpravljali in sklenili, da hiša lahko leti v domišljiji. Učenci so se seznanili z informacijami, ki jih lahko razberemo na naslovnici knjige, in opazovali ilustracijo Erike Cunja. V nadaljevanju smo pravljično uro namenili branju slikanice omenjenega avtorja Hiša selivka.

Po branju smo se z učenci pogovorili o tem, kdaj se selimo, kaj naredimo, da bi nam bilo med prijatelji lepše, spregovorili smo o naših domačih vrtovih in vrstah zelenjave ter o pomenu čistega bivalnega okolja. Omenili smo tudi ptice selivke, na katere nas je napeljal že naslov slikanice.

Ob zaključku šolske ure je vsak učenec od Društva Bralna značka Slovenije v dar prejel slikanico Hiša selivka, ki jo bo doma lahko prebiral tudi v družbi svojih najdražjih.

Vsak učenec je prejel tudi učni list z nalogami, ki so povezale mnoge šolske predmete – likovno vzgojo, matematiko, slovenščino, spoznavanje okolja ter spodbudile komunikacijo s sošolci in razburkale domišljijo ob nizanju idej, kakšno hišico bi sami prestavili kam in kateri škratek in kako bi učencem pri tem pomagal. Ilustracija o tem je ob drugih rešenih nalogah s pomočjo razredničark prilepljena v šolski zvezek za slovenščino v spomin na poseben dan v šolski knjižnici.

Učencem OPB 5. bc se zahvaljujemo za sodelovanje pri ustvarjanju papirnatih hišic.

Avtorju Marku Kravosu želimo vse najboljše in še veliko ustvarjalnosti, prvošolčkom pa mnogo letečih idej, ki naj s pomočjo škratkov postanejo prijetna resničnost.

Mateja Kovačič

OBISK PISATELJA PRIMOŽA SUHODOLČANA

Dan 26. 10. 2023 je bil zelo poseben dan, saj nas je v šoli obiskal otroški in mladinski pisatelj in scenarist Primož Suhodolčan. Namen obiska je bil učencem predstaviti avtorja in jih spodbuditi k branju. Izkušnja srečanja z avtorjem v živo bo morda komu na novo priljubila tudi branje za bralno značko.

Učiteljice in učenci so gostu izrazili dobrodošlico s pripravo razstave izdelkov, ki so jih ustvarili po prebiranju pisateljevih del. Šolske ure so nekateri namenili tudi učenju koroških besed, svoje novo znanje pa so z navdušenjem pisatelju predstavili ob zaključku prireditve. Dve učenki, najmlajši navdušenki nad pisateljem, sta razstavili svojo avtorsko pesem in ilustracijo, na kar sta bili zelo ponosni, seveda pa sta se še posebej razveselili fotografiranja s pisateljem. Za obisk se je pisatelju zahvalil tudi ravnatelj g. Daniel Horvat.

Primož Suhodolčan je v hipu pridobil pozornost učencev, jih nasmejal do solz in jim razburkal domišljijo ter jih razveselil z avtogrami. Predvsem pa je navzočim predal dragoceno sporočilo: »Branje je sreča, veselje in znanje.«

Najlepša hvala in še veliko ustvarjalnosti, g. Primož Suhodolčan.

Mateja Kovačič

7 ČEBELIC ZA 70. ROJSTNI DAN KNJIŽNE ZBIRKE ČEBELICA

Z razstavo v šolski knjižnici obeležujemo 70. obletnico obstoja knjižne zbirke Čebelica.

Najstarejša razstavljena knjiga je delo Gorazda Makaroviča Slovenske panjske končnice iz leta 1970.

V podaljšanem bivanju OPB 5. bc smo 70. rojstni dan knjižne zbirke Čebelica praznovali s pogovorom o zbirki ter z branjem različnih zgodb, pesmi in reševanjem ugank, kar je poglobilo znanje o zakladih pisane besede. Učenke so z veliko mero navdušenja ustvarile čebelice (origami) za razstavo v šolski knjižnici. Razstava je prek e-naprave dodatno vidna v večnamenskem prostoru šole vsem učencem, zaposlenim, staršem in tudi zunanjim obiskovalcem šole, kar predstavlja tudi lepo promocijo zbirke.

Iskrene čestitke zbirki in založbi za kakovostno delo ter učenkam za sodelovanje pri razstavi in na nagradnem natečaju založbe Leti, leti že 70 let.

Mateja Kovačič

     

ČUDEŽNA DEŽELA JEZIKOV IN IZMENJEVALNICA KNJIG

Na evropski dan jezikov (https://www.zrss.si/evropski-dan-jezikov/), 26. 9. 2023, je pri izvedbi šolske prireditve Čudežna dežela jezikov sodelovala tudi šolska knjižnica.

Vsem, ki so z nami praznovali jezikovno raznolikost, smo ponudili možnost izmenjave knjig – knjigo, ki so jo lahko podarili Izmenjevalnici knjig, so obiskovalci preprosto zamenjali za knjigo, ki jih je tisti hip povabila k branju, in sicer v več jezikih: slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem, španskem …

Šolska knjižnica tudi sicer ponuja pester izbor knjižnega gradiva v različnih jezikih in slovarje, s katerimi si lahko pomagamo pri razumevanju neznanih besed.

Veseli nas, da je bil dogodek lepo obiskan in da se zavedamo bogastva, ki ga odkrivamo, ko spoznavamo in se učimo tuje jezike ter s tem vstopamo v nove svetove.

Mateja Kovačič

 

     

BEREMO LEPOSLOVNE IN STVARNE (POUČNE) KNJIGE

Z začetkom nove sezone bralne značke so se odprla tudi vrata šolske knjižnice v šolskem letu 2023/2024, z nacionalnim posvetom Branje za znanje pa se je uradno pričel Nacionalni mesec skupnega branja 23 (NMSB 23; https://nmsb.pismen.si/). NMSB 23 pozornost namenja stvarni (poučni/strokovni/poljudnoznanstveni …) literaturi.

Z učenci smo razbirali ilustracijo Ivana Mitrevskega Beremo skupaj (plakat NMSB 23) – o čem vse lahko beremo in kaj pomeni, da je nekaj zapisov na ilustraciji v tujih jezikih. Razmislili smo o glavnih razlikah med leposlovnimi in stvarnimi knjigami, uporabi domišljije in navajanju natančnih resničnih podatkov. Odgovarjali smo na vprašanja o pomenu pisanja in branja stvarnih knjig ter o spodbujeni družbeni odgovornosti.

Spregovorili smo tudi o sistemu razvrščanja gradiva po vsebini oz. o univerzalni decimalni klasifikaciji (UDK), ki zajema vsa področja znanja. Razmislili smo o tem, kdo ali kaj nam običajno pomaga do razlag neznanih besed, in ob tem spoznali spletni portal Franček – slovar slovenskega jezika za otroke (https://www.franček.si/). Učenci so v sklopu ur knjižničnih informacijskih znanj prejeli tudi učne liste, s pomočjo katerih so o predstavljeni vsebini opravili nekaj vaj.

S sedmošolci smo podrobneje spregovorili o uporabi stvarne literature in pravilih pisanja seminarskih nalog ter navajanju virov.

Naj bo pridobljeno znanje koristno uporabljeno.

Prijazno pozdravljeni v novem šolskem bralnem letu.

Mateja Kovačič

Galerija: Nacionalni posvet Branje za znanje. Razstava šolske knjižnice Branje za znanje in izvedba ure KIZ.

 

POLETNE UGANKE

Šolsko leto 2022/2023 v šolski knjižnici zaključujemo z izborom poletnih ugank za učence razredne in predmetne stopnje ter nagradnim žrebom.

Šolsko knjižnico so v junijskih dneh obiskali vrtčevski otroci, ki bodo v prihodnjem šolskem letu postali prvošolčki. Z zanimanjem smo se sprehodili po knjižnici, si ogledali knjižnični kotiček za 1. triado, se na kratko pogovorili o postavitvi knjig in izposoji, branju slikanice pa so bodoči učenci prisluhnili v učilnicah. Veselimo se novih bralcev.

Knjižničarki Miriam in Mateja želiva vse dobro pri nadaljnjem šolanju in nasploh v življenju učenkam in učencem 9. razreda, ki se te dni že poslavljate od učiteljic in učiteljev ter sošolk in sošolcev in pogledujete v prihodnost.

Naj bo poletje razigrano in polno sproščenih novih doživetij in naj vas vsaj občasno spremljajo tudi prijateljice knjige – morda se med počitniško bralno akcijo pridružite Poletavcem (https://www.poletavci.si/) ali NajPoletavcem https://najpoletavci.si/).

Lepe počitnice!

Mateja Kovačič

   


KAMENČEK NA KAMENČEK

Meseca maja je kar nekaj pozornosti namenjene mineralom in fosilom, saj se v Tržiču v sklopu mednarodnih dnevov mineralov, fosilov in okolja že tradicionalno odvija mednarodni sejem Minfos, tokrat že devetinštirideseti (http://www.trzic.info/).

V večnamenskem prostoru šole smo pripravili razstavo o omenjenem sejmu in predstavili tudi nekaj leposlovnih in poučnih knjig, ki jih šolska knjižnica ponuja uporabnikom in govorijo o kamninah. Omenili smo tudi bližnji Podpeški kamnolom (http://www.dedi.si/dediscina/174-podpec-nahajalisce-fosilov), ki je naravni spomenik (Uradni list RS, št. 18/1991: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/1991-01-0707/odlok-o-razglasitvi-podpeskega-kamnoloma-za-naravni-spomenik) in iz katerega je za svoje delo material uporabljal tudi arhitekt Jože Plečnik (https://prvi.rtvslo.si/podkast/napotki/173251174/174841718). Iz podpeškega kamna je zgrajena tudi Narodna univerzitetna knjižnica, o kateri izčrpno piše dr. Damjan Prelovšek v svoji najnovejši knjigi Narodna univerzitetna knjižnica (https://www.nuk.uni-lj.si/node/776).

Učenci OPB 3. a so s pomočjo domišljije kamenčke spremenili v slike, zgodbe in z njimi obogatili razstavo.

Zahvaljujemo se Društvu Plac iz Tržiča za prispevano promocijsko gradivo (plakata in letaki) in se veselimo sejma Minfos tudi prihodnje leto.

Mateja Kovačič

      


BOLOGNA PO BOLOGNI

V knjigarni Konzorcij poteka 30. prodajna razstava otroških knjig Bologna po Bologni (od 23. do 27. maja 2023). Razstavo so pripravili otroški oddelek knjigarne Konzorcij, Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo ter Slovenska sekcija IBBY.

Letošnji plakat razstave krasi ilustracija Ane Zavadlav (iz knjige Nočni obisk Gaje Kos). Ilustracije, ki jih je ustvarila za Italijanske pravljice Itala Calvina, so bile razstavljene na mednarodni razstavi na omenjenem svetovno najbolj znanem sejmu otroških knjig v Bologni – do 23. 9. 2023 si jih lahko ogledate tudi v Centru ilustracije (https://kulturnibazar.si/objave/ana-zavadlav-pokrajine-calvinovih-pravljic/).

Lepo vabljeni.

Mateja Kovačič

    


LJUBKE RDEČE-ČRNE PIKČASTE LETALKE

Deževni dnevi so običajno odlični za ustvarjanje. Z učenci OPB 3. a  smo papir rdeče in črne barve pretvorili v navihane pikapolonice, ki krasijo hodnik in večnamenski prostor šole. V svojem poletu ob ilustraciji Jelke Reichman obkrožajo pesem Janeza Bitenca Pikapolonica.

PIKAPOLONICA

Janez Bitenc

Ko se je sonce zjutraj zbudilo

in so zapeli ptički povsod,

pikapolon’ca očke pomane

in se odpravi urno na pot.

 

Leta na trave, bilke in rože,

z bele marjetke vzpne se na mak.

Ko pa jasminov grm obleze,

pikapolon’co vabi še slak.

 

Tu je obstala, premišljevala,

komu naj nese srečo in kam.

K Jani je sedla in ji zapela:

»Srečo ti dam. Srečo ti dam.«

 

Učenci se o življenju teh žuželk lahko poučite tudi s pomočjo knjige Kako živijo pikapolonice (Émilie Beaumont).

Naj vam prinesejo srečo :).

Mateja Kovačič


NOČ KNJIGE V ŠOLSKI KNJIŽNICI

Dne 24. 4. 2023 smo učiteljice slovenščine in knjižničarki v šolskih prostorih od 17. do 20. ure izvedle projekt Noč knjige za učence od 4. do 7. razreda.

Učenci so se dogodka udeležili z navdušenjem nad branjem, igro, pripravo obroka in druženjem. Vstopnico za udeležbo na dogodku so si pridobili z izpolnjevanjem raznovrstnih pisnih nalog o knjigi Zvezdica Zaspanka ali s pisanjem sestavka o branju. Po prebiranju knjig Zvezdica Zaspanka (Fran Milčinski) in Princesa kamnitih besed (Bina Štampe Žmavc) in aktivnostih, povezanih s samima besediloma, smo čas namenili tudi ustvarjanju papirnatih zvezdic sanj in zidakov kamnitih besed ter pripravi pice in pudinga.

Omenjeni zgodbi sta poudarili pomen čustev, srčnosti, dobrote, sprejemanja, prijaznosti, možnosti sprememb – od tu naravno sledi prostor varnosti, v katerem lahko sproščeno rastejo sanje … Tudi nekaj naših učencev je na papirnate zvezdice nanizalo svoje sanje. Želimo jim, da bi svojim sanjam sledili, jih dograjevali in uresničili.

Hvala vsem učencem, ki so s sodelovanjem tri ure druženja spremenili v droben trenutek velikega pomena. Upamo, da smo ob tem pridobili tudi nove strastne bralce.

V šolski knjižnici je postavljena razstava iz obravnavanih knjižnih del, posutih papirnatih zidakov kamnitih (neprijaznih) besed in iz utrinka rasti otroških sanj. Lepo vabljeni na ogled.

Mateja Kovačič


BRALNO-GIBALNI PODVIG JE ZAKLJUČEN

Ob praznovanju svetovnega dneva knjige (23. april) se je zaključila trimesečna knjižnična bralnospodbujevalna akcija Bralno-gibalni podvig.

Učencem, ki ste pri podvigu sodelovali, se zahvaljujemo in čestitamo za prebrane knjige ter opravljeno izbrano gibanje v družbi družine oz. prijateljev. Upamo, da ste z izvajanjem podviga uspeli ponotranjiti pomen in koristi tovrstnega preživljanja prostega časa in boste s temi aktivnostmi nadaljevali.

Vsi sodelujoči prejmete darilca in priznanja, trem srečnežem pa je žreb namenil tudi knjižne nagrade. Bravo!

Mateja Kovačič

     


OGLED DEL Z NATEČAJA Živel strip! Živela Animacija! 23

Natečaj Živel strip! Živela Animacija! 23 (https://www.stripburger.org/zakljucek-natecaja-zivel-strip-zivela-animacija-2023/) se je zaključil. Nanj je letos prispelo 418 stripovskih del, ki jih je ustvarilo 329 učencev in 127 dijakov iz Slovenije, sodelovalo je 35 osnovnih in 9 srednjih šol ter 11 posameznikov.

Učiteljici 5. b Alma Leskovic Grošelj in OPB 3. a Mateja Kovačič sta 20. aprila 2023 za nagrado za sodelovanje na natečaju popeljali 27 učencev v Ljubljano na ogled del z natečaja.

Učenci so se razveselili mini stripov Zmaj v brezvetrju (Ažbe Polšak), ki jim jih je podaril Stripburger, in jih z navdušenjem prebirali že na poti proti Ljubljani. Po uvodnem nagovoru predstavnic Stripburgerja v Vodnikovi domačiji Center (bivša Trubarjeva hiša literature) so učenci z največjim zanimanjem poiskali svoje razstavljene stripe in si privoščili nekaj ponosnih zvezdniških trenutkov ob fotografiranju s svojim deli. Praznovanje se je nadaljevalo s sladkanjem s sladoledom in nekaj trenutki na Prešernovem trgu, nato je sledil sprehod skozi mesto do železniške postaje, kjer nas je že pričakal vlak za vrnitev domov.

Lepo se zahvaljujemo mamama učencev, ki sta nas pri ogledu razstave spremljali, ter učiteljici Andrejki Ferkov, ki se nam je pridružila v Ljubljani.

V veliko veselje in zadovoljstvo nam je, da se je zanimanje za strip v šoli razširilo, da učenci z radovednostjo spoznavajo to umetniško zvrst in vizualno pripovednost ter da smo znova povezali delovanje šolske knjižnice in razredov. S sodelovanjem na mednarodnem natečaju smo med sodelujočimi osnovnimi šolami kakovostno predstavili tudi svojo šolo.

Nekaj utrinkov, ki sta jih ujeli učiteljici Andrejka Ferkov in Mateja Kovačič, si lahko ogledate v spodnjih posnetkih.

Pohvale, čestitke in zahvale izrekamo vsem sodelujočim in prijazno vabimo k ustvarjanju stripov tudi v prihodnosti.

Mateja Kovačič


BRALNOSPODBUJEVALNA AKCIJA POSEBNE KNJIGE – POSEBNE ZGODBE

Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska, je s Slovensko sekcijo IBBY (Mednarodna zveza za mladinsko književnost) letos pripravila bralnospodbujevalno akcijo Posebne knjige – posebne zgodbe. Akcija temelji na poslanici Grške sekcije IBBY Jaz sem knjiga, preberi me! pesnika Vagelisa Iliopoulosa in ilustratorke Photini Stephanidi (https://ibby.si/mz-2-april) in ponuja kar 130 bralnih predlogov. Lepo vabljeni k branju.

Prijazno vabljeni tudi na Literarni in likovni natečaj Jaz sem knjiga. Ti si knjiga. Vsi smo knjige (https://www.mklj.si/wp-content/uploads/2023/03/natecaj_vabilo_jaz-sem-knjiga-1.pdf), ki bo potekal do 11. novembra 2023.

Mateja Kovačič


ČUDEŽNA DEŽELA JEZIKOV

V šolskih prostorih je bilo ob dogodku Čudežna dežela jezikov slišati kar precej tujih besed. Seveda, saj so knjigo, ki praznuje 80. obletnico prve izdaje, Mali princ (Antoine de Saint-Exupéry) učiteljice prebirale učencem v slovenščini, angleščini, španščini, korejščini, grščini …

Mali Princ je največkrat prevedena otroška knjiga (kar v 300 jezikov), v slovenščino jo je leta 1964 prevedel pesnik Ivan Minatti (https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/80-let-knjige-mali-princ-ki-je-najveckrat-prevedena-knjiga-na-svetu/664001).

Učiteljici Deniji Marmilić Peršič hvala za sodelovanje pri razstavi v šolski knjižnici, kjer nudimo nekaj različnih izvodov knjige, polne modrosti.

Naj nas nagovori ena od avtorjevih znanih misli …

»Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno.«

Mateja Kovačič


MEDNARODNI DAN KNJIG ZA OTROKE

Ob letošnjem mednarodnem dnevu knjig za otroke smo v knjižnici pripravili razstavo, ki predstavlja aktivnost drugošolcev ob njihovem kulturnem dnevu. Učenci so izdelali čisto prave knjižice, vsak oddelek nekoliko drugače, vsi izjemno ustvarjalno in s spominjanjem danskega pisatelja Hansa Christiana Andersena, ki bi 2. aprila praznoval rojstni dan. Učencem in razredničarkam Marinki Šivec, Dajani Jovanović in Staši Juršič čestitke, zahvala in vabilo k sodelovanju tudi v prihodnje.

Mateja Kovačič

 


RASTEM S KNJIGO IN SVETOVNI DAN POEZIJE

Marca 2022 smo s sedmošolci izvedli nacionalni projekt Rastem s knjigo. Učenci so se veliko naučili o lokalnem okolju in vlogi knjižnice v njem, poučili so se tudi o vrstah knjižnic in samostojnem iskanju gradiva v računalniških katalogih knjižnic ter ob branju knjige Jake Vukotiča in Boštjana Gorenca Reformatorji v stripu ali Kako smo Slovenci dobili prvo res dooooolgo knjigo (in eno krajšo, ki je opisala, kako pišemo) utrdili svoje znanje o protestantizmu in pomembnih možeh tedanjega časa. Hvaležni smo, da je pri izvedbi projekta pomembno sodelovala gospa knjižničarka Simona Stražišar iz Krajevne knjižnice dr. Marje Boršnik.

Svetovni dan poezije, 21. marec, smo namenili temu, da smo s četrtošolci opravili po dve šolski uri knjižnično informacijskega znanja (KIZ). Učenci so prejeli učne liste o življenju pisatelja in pesnika Ferija Lainščka ter njegovem delu Mislice. Pogovorili smo se tudi o kaligrafiji in umetelno okrasili začetnice svojih imen. Vsem učencem in njihovim razredničarkam hvala za sodelovanje.

Mateja Kovačič

  


ALI PREPOZNAMO PTICE PO NJIHOVEM PETJU IN KDO IMA NAJLEPŠA KRILA?

V večnamenskem prostoru šole je postalo bolj živahno, pomlad je tu.

Knjige šolske knjižnice o pticah in metuljih si je še posebej pozorno ogledal razred OPB 3. a, ki je za knjižnično razstavo pripravil svoje izdelke. S panojev nas ob gregorjevem pozdravljajo risbe ptic in pisani papirnati metulji, za kar se učencem lepo zahvaljujemo. S pomočjo knjige Oglašanje naših ptic (Hannu Jännes in Owen Roberts) smo prisluhnili tudi posnetkom ptičjega petja in se urili v prepoznavanju značilnosti oglašanja posameznih vrst ptic, da bodo naši sprehodi v naravi še zanimivejši, ko bomo vedeli, katere ptice petje nas spremlja.

Mateja Kovačič

 


KLIČEMO POMLAD

Zima se bliža koncu in veselimo se prihajajoče pomladi.

Letošnje valentinovo smo si polepšali z verzi pesnika Toneta Pavčka.

Na pustni dan pa so učenci OPB 3. a pobarvankam iz Zbirke mask na ptujskem gradu (Pokrajinski muzej Ptuj Ormož: https://pmpo.si/) dodali pisane barve.

Pomlad, dobrodošla!

Mateja Kovačič

    


BRALNO-GIBALNI PODVIG

Izhodišče Nacionalnega meseca skupnega branja 22 je misel irskega pisatelja Richarda Steela Branje je za duha to, kar je telovadba za telo. Šolska knjižnica za poglabljanje tega sporočila nacionalne bralne akcije učencem ponuja Bralno-gibalni podvig. Učence skušamo spodbuditi k branju in h gibanju ter poudariti tudi pomen preživljanja prostega časa z družinskimi člani oz. s prijatelji.

Učenci si s pomočjo razstavljenega izbora raznovrstnega knjižnega gradiva in razstavljenih tudi priporočilnih seznamov gibanja, ki jih najdejo v šolski knjižnici, izberejo tri knjižna dela in tri vrste gibanja. Branje in gibanje lahko na izviren način povežejo tako, da preberejo knjigo o določeni predstavljeni tematiki (šport, narava, kulturno udejstvovanje itd.), nato prebrano v varni družbi svoje družine in prijateljev izkusijo na prostem (raznovrstne športne aktivnosti, izleti …) ali v kulturni ustanovi (obisk muzejev, galerij, knjižnic …). Zapise o prebranem in doživetem oz. o opravljenem podvigu oddajo v šolski knjižnici do 20. 4. 2023 in že lahko z navdušenjem pričakujejo datum velikega nagradnega žrebanja, 24. 4. 2023, po svetovnem dnevu knjige.

Veliko bralno-gibalnega veselja in sreče pri žrebu :)!

Mateja Kovačič

    


USTVARJANJE STRIPOV

Polni zagona ob pričetku novega koledarskega leta so učenci na predlog šolske knjižnice začeli ustvarjati svoje stripe. Sodelovali so pri mednarodnem nagradnem natečaju za strip in animacijo, ki ga v okviru projekta ŽIVEL STRIP! ŽIVELA ANIMACIJA! 23 razpisujejo italijansko združenje Viva Comix, uredništvo revije Stripburger in festival Animateka (https://www.stripburger.org/zivel-strip-zivela-animacija-23/).

Učiteljica 5. b Alma Leskovic Grošelj in učiteljica OPB 3. a Mateja Kovačič sta učence motivirali s pogovorom o procesu ustvarjanja stripov, učenci so si izoblikovali ideje, o čem bodo risali in pisali, po šolskih klopeh so se začele na risalnih listih izrisovati skice in sledile so končne zgodbe, risbe ter barve. Učenci so z veseljem prebirali tudi stripe šolske knjižnice in pripravili razstavo nekaterih svojih stripov v večnamenskem prostoru šole.

Vsi udeleženci natečaja za sodelovanje prejmejo knjižne nagrade Stripburgerja – mini strip, vsa stripovska dela učencev pa bodo razstavljena. Odprtje razstave stripov udeležencev natečaja in podelitev nagrad bo v Ljubljani v petek, 7. aprila 2023, ob 17. uri, v Vodnikovi domačiji Center (bivša Trubarjeva hiša literature), Stritarjeva ul. 7. Stripi bodo na ogled do 26. aprila 2023.

Lepo vabljeni na ogled razstave v Ljubljano.

Mateja Kovačič

 


SNEŽI, SNEŽI, BLIŽAJO SE PRAZNIKI …

S pesmima Novo leto (Franci Lakovič) in Zimi (Cvetka Sokolov), objavljenima v reviji Ciciban, in z risbicami, ki so jih za knjižnično razstavo pri likovni vzgoji ustvarili učenci 1. b, smo priklicali razposajene snežinke tudi v šolsko knjižnico.

Obiskovalci knjižnice so lahko sodelovali v decembrskem izzivu in ob tem preizkusili svoje bralno razumevanje.

Pri Slovenski sekciji IBBY Mednarodne zveze za mladinsko književnost so ob skorajšnjih praznikih v voščilo z ilustracijo Ivana Mitrevskega vključili otrokom ljube dobre može: https://www.ibby.si/.

Vsem učencem in sodelavcem želiva prijetne praznike in veliko sproščenega branja kakovostnih knjig tudi v prihajajočem letu. Naj bo dobrote in pravljičnosti čim več.

Srečno 2023!

Knjižničarki Miriam in Mateja


KAKO SO PRVOŠOLČKI Z BIBI IN GUSTIJEM PREZVIJAČILI HRIB

Prvošolčki so do decembra 2022 že zelo dobro spoznali šolske prostore, srečali ogromno drugih učencev in učiteljev, presenečenje pa jih je čakalo še v šolski knjižnici.

Seznanili so se s pravili obiskovanja knjižnice, z bontonom, načinom izposoje gradiva. Radovedno so raziskovali, katere podatke lahko razberejo z naslovnice knjige ter kako lahko predvidijo vsebino knjige. Slednje jim je pomagalo odkriti tudi opazovanje knjižnične razstave. Učencem podaljšanega bivanja 3. a se zahvaljujemo za sodelovanje pri krašenju knjižnice z risbicami hribov in gora, ki so bile prvošolčkom dodatna dobrodošlica.

Pravljična ura ob prebiranju knjige Kako sta Bibi in Gusti prezvijačila hrib avtorice Ide Mlakar Črnič in ilustratorke Kristine Krhin je minila kot hip. Povezali smo jo tudi z vsebinami spoznavanja okolja in športne vzgoje.

Mnogo vprašanj se nam je zvrstilo in iskali smo odgovore nanje … Kako se pripravimo na vzpon na bližnji hrib? Kaj vse potrebujemo, ko smo na takem pohodu? Kako se vedemo do drugih obiskovalcev hribov, gora? Kako ravnamo z živalmi oziroma naravo nasploh? Kako se imenujejo oznake, ki planince usmerjajo po najvarnejši in pravi poti do vrha vzpetine? Ali smo cilj dosegli, ko smo prispeli na vrh ali ko smo uspešno sestopili z vrha? Ali lahko naše cilje spremenimo glede na okoliščine?

V nadaljevanju pouka so učenci rešili tudi zabavno nalogo na učnem listu. Presenetilo in zelo razveselilo jih je, da so ob zaključku šolske ure knjigo, ki smo jo skupaj prebrali, prejeli v dar. Darilo Društva bralna značka Slovenije bodo tako lahko v družbi domačih še večkrat prebrali.

Čez teden dni so si učenci slikanice po lastnem izboru že samostojno izposodili.

Veliko navdušenega branja ter varnih in zabavnih pohodov po navzgoršnjicah, navzdolšnjicah in zvijačnicah ter osvojenih vrhov v dobri družbi vam želimo iz šolske knjižnice.

Mateja Kovačič

Galerija: Razstava Dragi prvošolčki, dobrodošli v knjižnici. Prvošolčki na obisku v knjižnici prejmejo knjigo v dar in prva izposoja slikanic.


JESEN V ŠOLSKI KNJIŽNICI

Letni čas, poln ugank … Opazujemo okolico, narava se spreminja … Hvaležno nabiramo poljščine za ozimnico …

Učenci podaljšanega bivanja 3. a so delček jesenske narave povabili tudi v šolsko knjižnico – prijazno so predstavili izdelke, ki so jih ustvarili z uporabo naravnih materialov. S »koncertom gozdnega zborčka in na ples povabljenimi veveričkami« so sodelovali v nagradni igri revije Unikat, ki je učence za njihov trud nagradila z zelo koristnim darilom – vsak učenec je prejel odsevnik za varno pot v prometu v temnih jutranjih ali večernih urah dneva. Učencem se zahvaljujemo in jih lepo vabimo k sodelovanju tudi v prihodnje.

Zgodbica Lešniki avtorice Anje Štefan (V: Štefan, A.: Gugalnica za vse. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013.) je obogatila razstavo in nas spomnila na pomembnost besed:

»Besede imajo moč. Zdaj vem, da res. Zato pomisli, kadar govoriš.
Z besedami podiraš in gradiš. Dobiš, zapraviš, zbližaš, spremeniš –
ti rečem, da imajo moč.«

V knjižnici je bilo razstavljenih nekaj poučnih knjig o gozdnih živalih ter drevesih, učenci pa so lahko našli tudi rešitve jesenskih ugank.

Koliko pravih odgovorov na mnoga vprašanja najdete v knjižnici?

Mateja Kovačič


SKUPAJ BEREMO IN MIGAMO

Šolska knjižnica je svoja vrata v šolskem letu 2022/2023 za učence odprla sredi septembra z otvoritvijo nove sezone bralne značke. Takrat se je z nacionalnim posvetom Vizualno pripovedovanje. Od slikanice do stripa uradno pričel tudi Nacionalni mesec skupnega branja 22 (NMSB 22; https://nmsb.pismen.si/). Posvet je vizualno pismenost predstavil kot ključno pri razumevanju branja in razvijanju tudi medijske in digitalne pismenosti.

Stopnišče pred knjižnico je od letos obogateno z risbo Vas učencev lanskega podaljšanega bivanja 3. c. Risba nas prijazno pozdravi in spomni, da lahko s skupnimi močmi ustvarimo nekaj dragocenega. Hvala učencem Tinetu, Niku in Patriku za zgled prijateljstva in sodelovanja. Želimo vam še veliko skupnih dosežkov.

Letošnja tema NMSB je posvečena kulturi branja in gibanja.

Z učenci smo se pogovorili o raznovrstnosti in sporočilnosti plakatov NMSB 22 Beremo skupaj, ki so jih tokrat ustvarili študentje Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO), ter o plakatu revije PIL Migajmo. Razmislili smo o naših bralnih navadah, bralnih položajih in izpostavili pomen skrbi za zdravje oz. dobrobiti telesne vadbe in pravilne drže telesa tudi med branjem.

Poiskali smo skupne točke gibanja in branja in ugotavljali, da za izvajanje obojega potrebujemo in z izvajanjem obojega utrjujemo koncentracijo, vztrajnost, odločnost. Med gibanjem treniramo mišice, ki preprečujejo morebitne poškodbe, med branjem pa treniramo miselne procese, ki nam omogočajo učinkovitejše reševanje življenjskih ugank. Skupne točke gibanja in branja so povzete tudi v citatu oz. sloganu letošnjega NMSB »Branje je za duha to, kar je telovadba za telo,« (Richard Steel, 1672–1729) oz. v znanem reku Zdrav duh v zdravem telesu. Povedali smo, da se na obeh področjih vrstijo določena tekmovanja, nastopi, obstajajo nagrade – kot najvišja tovrstna dosežka smo omenili Nobelovo nagrado za književnost in športne uspehe na olimpijskih igrah.

Strinjali smo se, da se do uspehov pride s trudom, motivacijo za napredek pa si lahko pomagamo vzdrževati s »pomodoro tehniko« (https://www.tosemjaz.net/razisci/sola-ucenje-in-prosti-cas/s-paradiziniki-nad-odlasanje-ali-pomodoro-tehnika/). Za branje in gibanje je seveda pomembno tudi spodbujati drug drugega.

Predstavili smo program Športajmo in berimo (https://nmsb.pismen.si/sportajmoinberimo-2022/) ter nekaj knjig šolske knjižnice, povezanih z omenjeno tematiko. V sklopu ur knjižničnih informacijskih znanj smo učencem podali tudi učne liste, s pomočjo katerih so pridobljene novosti lahko podrobneje raziskali.

Med šolsko uro smo naredili tudi nekaj počepov in raztegov, ki jih knjižničarke mimogrede opravimo ob razvrščanju knjig na najnižjo ali najvišjo knjižno polico😊. Potem pa nas je že vse vabilo med knjižne platnice in v svet domišljije.

Dobrodošli v novem šolskem bralnem letu.

Mateja Kovačič

Galerija: Razstava Skupaj beremo in migamo in izvedba ure KIZ


Arhiv 2


Arhiv – dogodki v knjižnici 

Dostopnost